Politikere: Flere besparelser på hospital bør ikke gennemføres

På Aarhus Universitetshospital skal der spares 150 millioner kroner i år. Men flere af besparelserne ønsker politikerne ikke at gennemføre.

01:52

VIDEO: I alt skal Aarhus Universitetshospital spare 150 millioner kroner i 2019.

Den store sparekniv har af flere omgange set dagens lys på Aarhus Universitetshospital. Men flere af de besparelser, som der lægges op til, bør slet ikke gennemføres.

Sådan lyder meldingen tirsdag aften fra Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Han lægger pres på de nyvalgte folketingspolitikere, som under valgkampen gav tilsagn om at hjælpe Aarhus Universitetshospital.

Læs også Sådan vil sparekniven ramme afdelingerne på AUH

- Forslagene viser med grum tydelighed, hvor hårdt et økonomisk pres, Aarhus Universitetshospital er underlagt. De har været nødt til at foreslå besparelser, som er til ulempe for patienterne.

- Derfor er jeg rigtigt glad for de mange tilsagn, der er kommet fra en bred vifte af partier på Christiansborg om at hjælpe med til at løse økonomien i de nye hospitalsbyggerier. Det er der brug for, siger Henrik Gottlieb Hansen i en pressemeddelelse.

Ifølge overlæge Niels Thomassen er robotkirurgi det mere skånsomt for både patienter og kirurger. 

Anerkendt kirurgi i fare

Alene i 2019 skal Aarhus Universitetshospital spare 150 millioner kroner, og det går ud over en lang række afdelinger, hvilket i sidste ende kan få konsekvenser for behandling af patienterne.

På Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling skal der spares 1.216.000 kroner alene i år.

I et sparekatalog, som politikerne i regionens hospitalsudvalg i dag har drøftet, lægges der op til, at det kan få konsekvenser for afdelingens robotkirurgi til operationer af endetarmskræft. En behandling, som ellers er internationalt anerkendt.

I sparekataloget lægges der op til, at robotkirurgien stoppes midlertidigt i 2019 og 2020. Men heller ikke den besparelse ønsker regionens hospitalsudvalg at gennemføre, oplyser Henrik Gottlieb Hansen til TV2 ØSTJYLLAND tirsdag aften.

I stedet for at gå over til kikkertkirurgi, har vi vurderet, at det er bedst med robotkirurgi.

Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Hospitalsudvalget, Region Midtjylland

Ifølge afdelingens overlæge vil det da også være en katastrofe, hvis besparelsen gennemføres. Og han mener slet ikke, Aarhus Universitetshospital vil opnå den ønskede besparelse.

- Den besparelse, man kan lave ved at nedsætte aktiviteten, er urealistisk. Hvis man vil gøre robotkirurgi rentabelt, skal man lave flere operationer, fortæller overlæge på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling Niels Thomassen til TV2 ØSTJYLLAND. 

Overlæge Niels Thomassen håber, at Region Midtjylland vælger at fraråde besparelsen på robotkirurgi.

Regionen skal godkende

Langt den største del af spareplanen på de 150 millioner kroner bliver besluttet af hospitalsledelsen, men seks forslag kræver politisk behandling. 

Og det gælder altså blandt andet besparelsen på robotkirurgi, der tirsdag blev drøftet i regionens Hospitalsudvalg.

Læs også Pink ambulance spreder kindkys: Kunsten er som medicin

Hospitalsudvalget indstiller, at besparelsen bliver pillet helt ud af kataloget.

- I stedet for at gå over til kikkertkirurgi, har vi vurderet, at det er bedst med robotkirurgi. Derfor har vi indstillet, at vi ikke laver denne besparelse, fortæller Henrik Gottlieb Hansen til TV2 ØSTJYLLAND. 

Det er nogle af de sværeste operationer, og der har vi virkelig brug og gavn af robotten.

Niels Thomassen, overlæge, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

Den endelige beslutning træffes dog først d. 26. juni, hvor regionens regionsråd skal afgøre, hvilke dele af spareplanen, der kan godkendes. 

03:17

VIDEO: Henrik Gottlieb Hansen (S) har sammen med resten af Hospitalsudvalget i Region Midtjylland drøftet flere dele af spareplanen. 

Luk video

- Jeg går ud fra, at når et enigt hospitalsudvalg kommer med denne indstilling, så bakker forretningsudvalget og regionsrådet op om det, fortæller Henrik Gottlieb Hansen. 

Selvom der blandt politikerne er vilje til at bevare netop robotkirurgien, så er afdelingens overlæge bekymret for fremtiden.

Læs også Region Midtjylland udskyder besparelser på AUH

- Hvis de vil fraråde det, er det meget glædeligt. Det er nogle af de sværeste operationer, og der har vi virkelig brug for og gavn af robotten, fortæller Niels Thomassen.

Efter Hospitalsudvalgets ekstraordinære møde tirsdag kan udvalget kun anbefale at gennemføre to ud af seks forslag.

Det drejer sig om medicinbesparelser i forbindelse med forsøgsbehandling og afskaffelse af mad til forældre, der ledsager indlagte børn. 

Så meget skal afdelingerne på AUH spare i år

Akutafdelingen: 1.308.000 kr.

Bedøvelse og operation: 1389.000 kr.

Blodbank og immunologi: 2.907.000 kr.

Blodprøver og biokemi: 6.780.000 kr.

Blodsygdomme: 7.875.000 kr.

Diabetes og hormonsygdomme: 1.226.000 kr.

Fysio- og ergoterapi: 2.399.000 kr.

Hjertesygdomme: 13.013.000 kr.
Hospitalsstab: 4.000.000 kr.
Hud- og kønssygdomme: 2.615.000 kr.

Intensiv: 9.245.000 kr.
Klinisk genetisk: 1.091.000 kr.
Kræftafdelingen: 7.000.000 kr.

Kvindesygdomme og fødsler: 1.321.000 kr.
Køkkenet: 1.769.000 kr.

Led- og bindevævssygdomme: 2.999.000 kr.

Lever-, mave- og tarmsygdomme: 1.575.000 kr.

Logistikafdelingen: 1.275.000 kr.

Lungesygdomme: 1.027.000 kr.

Mave- og tarmkirurgi: 1.216.000 kr.

Mikrobiologi: 2.261.000 kr.

NUK-PET: 2.317.000 kr.

Ortopædkirurgi: 2.866.000 kr.

Patologi (diagnoser på baggrund af celleprøver): 3.727.000 kr.

Plastik- og brystkirurgi: 2.767.000 kr.

Røntgen og skanning: 3.161.000 kr.

Steno Diabetes Center: 1.250.000 kr.

Tand, mund og kæbekirurgi: 1.610.000 kr.

Teknisk afdeling: 3.508.000 kr.

Urinvejskirurgi: 2.559.000 kr.

Ældresygdomme: 1.050.000 kr.

Øjensygdomme: 1.035.000 kr.

Øre-næse og halskirurgi: 3.236.000 kr.