Politiadvokat får kold skulder

Nægtet at blive beskikket for politifolk

Foto: Colourbox

Politifolks foretrukne advokat er sat uden for døren i efterforskningen af en voldssag mod to betjente.

Retten i Aarhus har bestemt, at advokat Torben Koch ikke kan repræsentere begge politifolk, som er anmeldt for vold af en borger.

Begrundelsen er, at de to politifolk kan have modsatrettede interesser. Den ene er overordnet den anden, og begge arbejder på samme politistation.

Det er Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der har ønsket indgrebet.

Voldsom opstramning

Befolkningens tillid til, at klager over politiet behandles rigtigt og retfærdigt, er på spil, mener myndigheden.

For at opretholde tilliden bør samme advokat ikke kunne beskikkes for flere anmeldte politifolk i samme sag, lyder argumentet. Og myndigheden har altså fået medhold.

Afgørelsen er en voldsom opstramning i forhold til en årelang praksis. Advokat Torben Koch og hans kolleger fra firmaet Koch & Christensen har arbejdet for et overvældende flertal af de politifolk, som borgere anmelder eller klager over.

Indbragt afgørelse for Vestre Landsret

Kendelsen kan få betydning for andre tilfælde, hvor flere betjente ønsker at blive forsvaret af det samme advokatkontor.

Og advokat Torben Koch har da også indbragt afgørelsen for Vestre Landsret.

- Vi har en del sager, der afventer, at der træffes afgørelse i denne sag, siger kontorchef Mette Møller fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Retten i Aarhus lægger vægt på, at der i den konkrete sag er tale om en "anmeldelse om grov kriminalitet begået af flere i forening."

Kendelsen fra byretten ligger i øvrigt i direkte forlængelse af Højesterets afgørelser om forsvareres interessekonflikter fra december.

For at sikre en retfærdig rettergang og et troværdigt effektivt forsvar for hver person i sager med flere sigtede, skal domstolene undersøge, om advokater fra samme kontor kan have flere som klienter.

Risikoen for en interessekonflikt opstår, når folk nægter sig skyldige, har Højesteret fastslået.

Det vides ikke, hvornår landsretten afgør sagen om advokatbeskikkelse.