Plads til ny ungdomsby

Yderligere to boligblokke skal muligvis rives ned

02:22

1 af 2

Helhedsplanen i Gellerupparken kan måske betyde farvel til yderligere to boligblokke.

Et nyt forslag fra Brabrand Boligforening lægger op til, at boligblokkene Bentesvej 1-11 og Lottesvej 10-14 også skal nedrives for at gøre plads til en ny ungdomsby med 400 boliger.

Planen var ellers, at boligblokkene skulle bevares og omdannes til blot 200 ungdomsboliger.

Forslaget skal nu behandles i boligforeningens afdelingsbestyrelse og repræsentantskab samt byrådet i Aarhus.

- Umiddelbart oplever jeg, at vi i afdelingsbestyrelsen er overvejende positive over for forslaget, siger afdelingsformand Helle Hansen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Helle Hansen fortæller, at hun ser det som en fordel med nybyggeri, men at hun frygter, at planerne ikke vil være til gavn for Gellerupparkens unge, fordi de nye ungdomsboliger ifølge forslaget vil blive en selvstændig afdeling af Brabrand Boligforening.

- Vi vil gerne sikre, at vores unge får fortrinsret til boligerne, forklarer Helle Hansen.

Hvis de to boligblokke rives ned, står i alt fem blokke i Gellerupparken over for nedrivning. De tre boligblokke på Bentesvej skal rives ned for at give plads til en allé og en kontorbygning.

Udover at rive de to nye blokke ned, vil Brabrand Boligforening også overveje en nedrivning af Hejredalskollegiet, fordi det giver underskud på grund af, at mange af kollegieværelserne står tomme.

Afdelingsbestyrelsen i Brabrand Boligforening skal tage stilling til forslaget om nedrivning af de to boligblokke den 18. september.

Du kan se mere om sagen i indslaget over artiklen.