Otte skoler kan undværes

Folkeskoler skal huse flere elever og større klasser

00:36

1 af 2

Den første del af strukturanalysen af skoleområdet i Aarhus Kommune er netop blevet offentliggjort.

I analysen bliver det anbefalet at skolerne i Aarhus minimum har tre klasser på hvert klassetrin, og at antallet af eleverne i klasserne bliver øget, så der kan være op til 28 elever i hver klasse.

I dag er der i gennemsnit 21,6 elever i klasserne på de aarhusianske folkeskoler.

Samtidig bliver det foreslået at hver skole, mindst skal have 800 elever.

Det vurderes på nuværende grundlag at der kan lukkes op til otte skoler ud fra ovenstående kriterier.

Lukningen af omkring otte skoler vil give en driftsbesparelse på ca. 32 mio. kr. årligt, når lukningerne er slået fuldt igennem.

Det er ét af i alt tre løsningsforslag, der bliver skitseret i rapporten.

Hos SF mener Thomas Medom ikke, at det er realistisk at lukke så mange skoler.

- Det er vigtigt for os at få sagt at vi ikke har planer om at lukke så mange skoler. En lokal forankret folkeskole er en grundsten i den danske skolemodel, og selvom vi har fået en rapport der siger, at der er megen overskydende skolekapacitet vil det være meget uklogt at lukke så mange skoler, udtaler Thomas Medom i en pressemeddelelse.

I starten af april modtager byrådet anden del af rapporten og i slutningen af måneden sendes hele rapporten i høring.

I slutningen af 2012 forventes den nye struktur på skoleområdet i Aarhus færdigbehandlet af byrådet.