Ole kan være fejl-udredt: Først om et år får han svar

Ole Andersen er en af i alt 539 patienter fra Region Midtjylland, der er blevet færdigudredt af Demensudredning Danmark. Fire ud af fem udredninger lever dog ikke op til gældende krav og standarder, viser rapport.

Ole Andersen blev i sommer diagnosticeret med alzheimers. Men der kan være begået fejl i udredningen.

Det skyldes, at udredningen er blevet udført af den private leverandør Demensudredning Danmark, som Danske Regioner opsagde samarbejdet med i oktober.

quote Det gør mig i allerhøjeste grad utryg.

Ole Andersen

Det skete blandt andet efter en kvalitetsrapport viste, at i 78 ud af 93 udredninger blev der ikke levet op til gældende krav og standarder. Der manglede blandt andet personer med psykiatriske og neurologiske kompetencer til udredningerne.

I alt er 539 patienter i Region Midtjylland blevet færdig-udredt af Demensudredning Danmark i perioden. Og en af dem er altså Ole Andersen fra Aarhus. 

- Ingen kan fortælle mig, om der er nogen, der kan gøre noget ved det. Og hvorfor vi er blevet afskåret fra videre helbredelse. Det gør mig i allerhøjeste grad utryg, siger Ole Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirsten Hauge Andersen hjælper sin mand med de daglige gøremål.
Kirsten Hauge Andersen hjælper sin mand med de daglige gøremål.

Synes du, at dit problem, bliver taget seriøst nok?

- Nej. Det gør det i hvert fald ikke.

Tvivl om behandlingen

Ole Andersen bor med sin kone, Kirsten Hauge Andersen, der hjælper ham med de daglige gøremål. Hun fortæller, at problemerne kom over tid. 

- Ole kørte hurtigere træt. Han blev forvirret, han kunne tale sort, han mistede overblikket og glemte, hvad vi havde aftalt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND. 

Ole Andersen blev i sommer udredt af Demensudredning Danmark, hvor han fik diagnosen Alzheimers. Der var ifølge Kirsten Hauge Andersen ikke en psykiater eller neurolog til stede under udredningen.

Så mange drejer det sig om

Danske Regioner opsagde aftalen med Demensudredning Danmark pr. 18. oktober 2021.

I Region Midtjylland har i alt 868 patienter været henvist til udredning/behandling hos Demensudredning Danmark siden 2018. Patienterne kan overordnet inddeles i 3 grupper:

  • Patienter som endnu ikke var påbegyndt udredning hos Demensudredning Danmark – Omfatter 101 patienter
  • Patienter som var i et aktivt forløb hos Demensudredning Danmark – Omfatter 228 patienter
  • Patienter som er færdig-udredt og afsluttet – Omfatter 539 patienter

Alle berørte patienter fik tilsendt et brev i e-Boks eller pr. post om sagen i uge 44.


Kilde: Region Midtjylland

Ægteparret var egentlig glade for behandlingen, og Ole Andersen startede op med at tage piller mod alzheimers. 

Men efter de seneste sager er tvivlen begyndt at melde sig.

- Vi ved ikke, om det er rigtigt, det, der er gjort. Vi ved ikke, om diagnosen er rigtig. Vi regner med, at den er rigtig, men vi ved det ikke, siger Kirsten Hauge Andersen. 

Anerkender kritikken 

Demensudredning Danmark vil ikke udtale sig, men Mette Nord, direktør for Sundhed Danmark, brancheforeningen for private hospitaler og klinikker i Danmark, vil gerne udtale sig på Demensudredning Danmarks vegne.


- Vi anerkender, at Danske Regioner har mulighed for at opsige et samarbejde med en privat aktør, med baggrund i journalauditten (gennemgang af et udvalg antal journaler red.), der konkluderer, at der ikke er levet op til Sundhedsstyrelsens gældende standarder, siger Mette Nord og uddyber:

- Men hvis man ser på data fra Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens, så er vores holdning, at kvaliteten ikke er dårligere i det private end i det offentlige.

Ole Andersen blev i sommer udredt af Demensudredning Danmark, hvor han fik diagnosen Alzheimers.
Ole Andersen blev i sommer udredt af Demensudredning Danmark, hvor han fik diagnosen Alzheimers.

Skal vente et år

Ole Andersen må vente længe endnu på at få svar på, om der er sket en fejl i hans udredning. 

Ægteparret har nemlig først fået en indkaldelse til december næste år.

- Jeg tænkte, at det var løgn. Jeg troede først, at det var en skrivefejl, siger Kirsten Hauge Andersen og fortsætter:

- Det, vi selvfølgelig gør, er at komme til egen læge og få sat skub i den indkaldelse, så han ikke skal vente et år. Vi er utrygge ved, at Ole skal have Alzheimers-medicin i et år, uden at der bliver lavet nogen form for opfølgning. 

Region Midtjylland opfordrer, i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND, berørte til at gøre som Ole Andersen og Kirsten Hauge Andersen. 

- Hvis patienterne og de pårørende er utrygge eller i tvivl om, hvorvidt patienten har fået den rigtige diagnose og behandling, så skal de kontakte deres praktiserende læge og få en snak og eventuelt en undersøgelse der, skriver regionen.

Læs hele svaret fra Sundhed Danmark

Region Midtjylland forklarer, at der kan være tilfælde, hvor diagnosticeringen hos Demensudredning Danmark ikke nødvendigvis har været korrekt. Hvad er din kommentar til det?

Vi anerkender, at Danske Regioner har mulighed for at opsige et samarbejde med en privat aktør, med baggrund i journalauditten (gennemgang af et udvalg antal journaler red.), der konkluderer, at der ikke er levet op til Sundhedsstyrelsens gældende standarder, men hvis man ser på data fra Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens, så er vores holdning, at kvaliteten ikke er dårligere i det private end i det offentlige.

De to overlæger, som Danske Regioner har udpeget, vurderer, at i 84 procent af udredningerne ikke op til gældende standarder og krav i kontrakten. Anerkender du den vurdering?

Det er en faglig vurdering, som vi ikke kan udtale os om, da vi ikke har set de enkelte journaler, men vi tager til efterretning, at det er de to lægers vurdering.

Men er I enige i de to lægers faglige vurdering?

Der har været tre læger der har vurderet journalerne. To læger fra offentlige afdelinger og én fra Demensudredning Danmark. Vi konkluderer, at der er forskelle i den faglige vurdering fra de tre læger.

Man kan dog sige, at der generelt – også i det offentlige - er forskel fra Sundhedsstyrelsens standarder, og det som bliver leveret. Og ses der på data fra Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens er der ikke forskel på den kvalitet det offentlige leverer, og det som private leverer på demensudredningsområdet.

Lever ingen demensudredningssteder så op til Sundhedsstyrelsens standarder?

Generelt oplever vi, at kun få offentlige demensudredningsenheder lever op til Sundhedsstyrelsens standarder. Ifølge data fra Regionernes Kliniske Udviklingsprograms årsrapport for demensområdet fra 2020 lever ingen regioner op til alle standarder.

Er det et fair grundlag, som har ført til ophør af samarbejdet?

Vi anerkender, at Danske Regioner har retten til at opsige samarbejdet, hvis de er i tvivl om kvaliteten, men man kigger i kvalitetsdatabasen på området, så mener vi ikke, at Demensudredning Danmark har leveret en dårligere kvalitet end det offentlige.

Bør de 539 patienter, som er blevet udredt af Demensudredning Danmark i Region Midtjylland kontakte egen læge?

Er en patient i tvivl, bør de selvfølgelig kontakte deres læge, men vi tror på, at de overvejende har fået den rette diagnose, og at en ny udredning i det offentlige vil vise det samme.

Hvad med kvaliteten Aarhus, hvor der ikke har været psykiatere tilstede?

Jeg har ikke overblik over de enkelte behandlingssteder og organiseringen, men aftalen har været, at der skulle være en tværfaglig udredning og behandling, og det skal man kunne forvente.

Så det er ikke sket i alle tilfælde?

Jeg kan ikke udtale mig lægefagligt, samt om de konkrete journaler, der er gennemgået, men aftalen er, at der skal være en tværfaglig vurdering, så det skal man kunne forvente.