Ørsted: Derfor ryger det så kraftigt nu

Man er nået ind til de træpiller, der er gløder i. Derfor har brandvæsnet ændret strategi for slukningsarbejdet, og det giver kraftig røgudvikling.

Udsatte borgere med luftvejssygdomme og hjertekarsygdomme bliver fredag bedt om at forlade byerne omkring Studstrup på grund af kraftig røgudvikling. 

Det betyder blandt andet, at børn med astma skal afhentes fra skoler og daginstitutioner. 

Ørsted, der driver Studstrupværket, forklarer, at man har været nødt til at åbne siloen med brand i, for at komme videre med slukningsarbejdet.

- Vi er nået dertil, hvor de træpiller, der bliver kørt ud, er der gløder i. Så vi kan ikke hente dem ud via transportbåndet. Vi må hente dem direkte ud fra siloen med en gummiged, siger Carsten Birkeland Kjær, senior manager i Ørsted.

quote Vi kan ikke tage noget med gløder ud via vores transportbånd.

Carsten Birkeland Kjær

Når de åbner siloen for at give gummigeden adgang, bliver der lukket mere ilt ind i siloen. Det gør, at der udvikler sig mere og kraftigere røg end tidligere, hvor træpillerne blev flyttet ud via transportbåndet.

Brandfolkene har på nuværende tidspunkt hentet 15.000 ton træpiller. Da branden brød ud, var der 55.000 ton i siloen.

Frygter storbrand

Rent teknisk foregår arbejdet ved, at brandfolk sprøjter nitrogen ind i siloen og på den måde sænker iltniveauet. Derefter åbner man siloen, så en gummiged kan transportere træpillerne ud. Når iltniveauet når et vist niveau, bliver portene lukket igen. 

- Når der er for meget ilt, lukker man portene igen, så gløderne ikke udvikler sig til en ildebrand, siger Carsten Birkeland Kjær. 

Han forklarer, at det er den eneste måde, man kan fortsætte med at slukke branden, der begyndte torsdag i sidste uge.  

Er du særligt udsat?

Er du blandt de særligt udsatte borgere, der opfordres til at søge væk, vil TV2 ØSTJYLLAND gerne høre fra dig.

Send en mail til tip@tv2oj.dk eller kontakt os her:

Tip os

- De skal ud, og de skal væk nu. Vi kan ikke tage noget med gløder ud via vores transportbånd. Så risikerer vi, at hele siloen bryder i brand, siger Carsten Birkeland Kjær. 

Træpillerne med gløder i bliver læsset af på en plads udenfor siloen, hvor brandfolk står klar til at slukke gløderne. 

Vurderingen er fortsat, at det vil tage seks til otte dage at slukke branden. 

Hvis man er nødt til at blive genhuset på grund af gener fra branden, skal man kontakte sit eget forsikringsselskab. Hvis de ikke kan hjælpe, skal man kontakte Ørsteds forsikringsselskab.