Nyt studie: Voldtægtsofre føler sig godt behandlet af systemet

Et nyt ph.d.-projekt peger på, at langt størstedelen af voldtægtsofre er meget tilfredse med den hjælp, de får

01:26

En ny afhandling viser, at voldtægtsofre i meget høj er tilfredse med den behandling, de har fået. hos Center for Voldtægtsofre i Aarhus.

Man skal ikke frygte at henvende sig, hvis man er blevet udsat for voldtægt. I hvert fald er langt størstedelen af de voldtægtsofre, der henvender sig for at få hjælp, tilfredse.

Læs også Voldtægt: Kun hver femte anmeldelse fører til en retssag

Det er psykolog Louise Hjort Nielsen, der står bag det nye ph.d.-projektet, som er gennemført ved Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og baseret på fire studier med udgangspunkt i data fra Center for Voldtægtsofre i Aarhus og Østjyllands Politi.

Resultaterne viser, at ofrene rapporterer meget høj tilfredshed med den behandling, de har fået.​

Resultater fordelt på de faggrupper, som ofre møder i den akutte fase

Hos sygeplejersker og retsmedicinere: 97 pct. er meget tilfredse

Hos psykologer: 91 pct. er meget tilfredse

Hos politiet: 79 pct. er meget tilfredse

- Tilfredsheden er overraskende høj, og det er af stor betydning, når ofrene står frem og beder om hjælp. Mange ofre er tøvende i forhold til kontakt med det offentlige system, og derfor er denne første kontakt med de fagprofessionelle meget vigtig. Det kan være afgørende for ofrenes videre færd i livet, siger Louise Hjort Nielsen.

Resultaterne fortæller mig, at man roligt kan henvende sig hos fagpersonerne, hvis man har været udsat for et overgreb.

Louise Hjort Nielsen, psykolog

Formanden for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen (S) mener det er glædeligt, at regionen nu har fået bekræftet, at ofrene er tilfredse med den hjælp, de får fra Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital.

- Det er rigtigt positivt, at vi formår at give borgerne den hjælp, de har brug for i denne meget svære situation. Det er så vigtigt at få borgernes ord for, at det vi gør er godt, siger formanden for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen.

Mødet med "systemet"

Ph.d.-projektet har desuden haft til formål at undersøge, om voldtægtsofre risikerer at blive udsat for det, man i fagsprog kalder sekundær-viktimisering, når de henvender sig for at få hjælp. Termen dækker over mistro, bebrejdelser og manglende omsorg, som fagprofessionelle kan udsætte ofre for efter et overgreb.  Sådanne ting kan føre til følelser af skyld og skam, og kan i værste fald forstærke traumet og oplevelsen af overgreb hos ofrene, fortæller Louise Hjort Nielsen.

Læs også Aktivist: Stop med at spørge voldtægtsofre hvilket tøj de havde på!

Også her er der fundet flotte positive resultater.

Tallene for denne type adfærd er lave for alle faggrupper og ligger på mellem 0-13 procent, hvilket er meget lavt i forhold til tal fra udlandet, der ligger på 68-90 procent, der har oplevet negativ adfærd i mødet med systemet.

Det vil altså sige, at et fåtal af de adspurgte ofre oplever mistro, bebrejdelser og anden negativ adfærd i mødet med Center for Voldtægtsofre og politiet. 

- I den akutte og meget stressende situationen, som ofret er i umiddelbart efter hændelsen, føler ofrene sig godt behandlet. Resultaterne fortæller mig, at man roligt kan henvende sig hos fagpersonerne, hvis man har været udsat for et overgreb, siger Louise Hjort Nielsen.

Fakta om Center for Voldtægtsofre

Centret i Aarhus er bygget op som et offer-fokuseret hjælpesystem. Det kaldes et multidisciplinært system.

Det består af både psykologer, retsmedicinere, sygeplejersker og politiefterforskere, som samarbejder på tværs for at hjælpe ofrene bedst. 

Det offer-centrerede består i, at man som offer kun behøver at henvende sig et sted i systemet, for at få den hjælp man behøver fra de andre faggrupper (f.eks. enten på Center for Voldtægtsofre, som ligger på skadestuen, eller ved politiet, eller ved psykologerne)

De fagprofessionelle hjælper så offeret videre i systemet, og yder den støtte og omsorg der er nødvendigt for den enkelte.