Nyt kraftcenter for fodbold i Århus

Århus Kommune, DBU Jylland og Langkær Gymnasium i nyt samarbejde om at styrke udviklingen inden for fodbold i Århus.

DBU Jylland har sammen med idrætsforeningen TST Tilst indgået en aftale med Langkær Gymnasium og HF om at opføre et nyt hovedsæde på gymnasiets grund i Tilst i den vestlige del af Århus.

Byggeriet, som Århus Kommune nu sender i høring, består af en 700 kvadratmeter administrationsbygning samt 12 dobbeltværelser til overnattende gæster i forbindelse med kurser og træningssamlinger.

Centrum for talentudvikling

Det nye fodboldcenter bliver centrum for breddefodbolden i Jylland, som omfatter 925 fodboldklubber og 172.000 fodboldspillere, og kommer samtidig til at udgøre et knudepunkt for talentudviklingen i landsdelen, ligesom det skal rumme både kursus- og uddannelsesakti-viteter, mødeaktiviteter, træningssamlinger og en lang række øvrige fodboldaktiviteter.

Med det nye hovedsæde bliver Århus centrum for en væsentlig del af DBU's samlede aktiviteter for talentudvikling på landsplan, og det er også intentionen, at blandt andet træningssamlinger for U17, U19 og U21-landsholdene skal placeres i Tilst.

Langkær Gymnasium og HF lancerer ny fodboldlinje

Fra august 2010 starter de første 20 elever på Langkær Gymnasium og HF's nye 3-årige fodboldlinje. På lidt længere sigt kommer 75-90 drenge og piger fordelt på tre årgange til at kombinere deres passion for fodbold med det at tage en studentereksamen.

Ambitionsniveauet er højt for den nye fodboldlinje, som bliver trænet af tidligere superligatræner for AGF Hans Petersen og undervist af idrætslærere med særlig efteruddannelse i individuel udvikling af det enkelte talent. Klassen bliver desuden fagligt udfordret med spæn-dende tværfaglige forløb, der underbygger den kombination af sport og uddannelse, som er filosofien bag fodboldlinjen.

Kunstgræsbane anlægges i Tilst

Partierne i Århus Byråd er i forbindelse med et netop indgået forlig om kvalitetsfondsmidler enige om at bidrage med 3,1 millioner kroner til en kunstgræsbane i tilknytning til Langkær Gymnasium, DBU Jylland og Idrætsforeningen TST Tilst.

Kunstgræsbanen udgør et vigtigt element i det nye kraftcenter for fodbold i Århus og har hidtil manglet i den samling af idrætsfaciliteter, der tilbydes i og omkring TST Tilst, DBU Jylland og Langkær Gymnasium.