Ny rapport: Babyluger giver ikke færre hittebørn

Efter ny rapport vil Socialdemokratiet droppe planer om babyluger i blandt andet Aarhus

Sidste år foreslog Socialdemokratiet, at man skulle oprette en såkaldt babyluge et sted her på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

De senere år har det været diskuteret, om Danmark skulle indføre babyluger, hvor desperate forældre anonymt kan aflevere deres nyfødte og uønskede spædbarn.

Men effekten ved babyluger er formentlig tvivlsom, fremgår det i en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Læs også S-forslag: Vil have babyluger til hittebørn

Rapporten konkluderer, at babyluger sandsynligvis hverken reducerer antallet af hittebørn eller gavner mødrene til de efterladte børn.

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt VIVE undersøge internationale erfaringer med indsatser mod forekomsten af hittebørn, problemets omfang og viden om mødre til hittebørn.

- Tilbud som babyluger eller anonyme fødsler kan i sig selv skabe flere hittebørn, altså børn, som overdrages anonymt med henblik på bortadoption, uden at de har mulighed for senere i livet at kende deres biologiske ophav, siger chefanalytiker Marie Jakobsen, der har ledet undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

Læs også Sengene er tomme: Sygehus lukker efter 83 år

Vil droppe planer om babyluger

For et lille år siden var Socialdemokratiet og den nuværende formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), ude med et ønske om, at der skulle etableres en såkaldt babyluge på Aarhus Universitetshospital i Skejby samt på Rigshospitalet i København. I alt blev det vurderet til at koste 600.000 kroner at etablere én babyluge. Men i kølvandet på den nye rapport bliver den idé umiddelbart droppet.

- På baggrund af rapporten, er det nok andre ting, vi skal satse på. Hvis man kan bruge ressourcerne på forebyggende og opsøgende indsats, er jeg med på det, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

05:23

VIDEO: Her kan du se mere om forslaget om babylugerne fra oktober 2017.

Luk video

Ifølge rapporten fra VIVE finder man spædbørn efterladt i det offentlige rum i alle lande – også i lande, som har babyluger eller andre tilbud om anonym overdragelse af børn –  og der er ingen dokumenteret effekt af lugerne.

I rapportens konklusion står der:

- Babyluger reducerer ikke nødvendigvis antallet af spædbørn, som efterlades i det offentlige rum. Det kan ikke afvises, at babyluger kan forebygge tilfælde, hvor børn efterlades i det offentlige rum, men det vil formentlig især være de tilfælde, hvor børnene efterlades i live på steder, hvor de må formodes at blive fundet kort tid efter. Babyluger kan næppe forebygge tilfælde, hvor spædbørn efterlades skjult.

Minister vil have muligheder undersøgt

- Det er dybt ulykkeligt hver gang, en kvinde tyer til så drastisk en handling at efterlade sit nyfødte barn. Både børnene og mødrene skal vi selvfølgelig hjælpe – spørgsmålet er hvordan. Når vi taler om hittebørn, falder vores tanker helt forståeligt hurtigt på babyluger. VIVE-rapporten tegner dog et billede af, at babyluger ikke er løsningen. Vi har derfor bedt Etisk Råd om at komme med anbefalinger på baggrund af rapporten, og jeg vil også drøfte med satspuljepartierne, hvad det videre forløb skal være i Danmark, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Læs også VIDEO: Akutvogn skal redde liv på AUH

- Det er godt, at vi har haft diskussionen og debatten om det her, som har givet os mere viden, og derfor er det godt, at ministeren har fået lavet undersøgelsen. Nu kan hun undersøge, hvilke erfaringer fra den forebyggende indsats fra andre lande, vi kan tage i brug i Danmark eventuelt på forsøgsordninger. Det kan også være, at det skal være forskellige tiltag fra kommune til kommune og region til region alt efter behovet de enkelte steder, siger Anders Kühnau.

Fra 2006 til 2017 blev der i alt fundet 10 hittebørn efterladt forskellige steder i Danmark, hvoraf de tre af tilfældene er sket i Region Midtjylland. Et af dem i Horsens, hvor en fodgænger i 2008 fandt liget af en nyfødt pige, der var svøbt ind i et håndklæde, i en park.

I Danmark findes der ikke babyluger, men i Tyskland har man omkring 100 babyluger, hvor forældre kan indlevere deres børn. Når et barn lægges i lugen, ringer en alarm hos personalet, som så kan hente barnet. Ud over Tyskland findes der blandt andet babyluger i Schweiz, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Portugal.

02:18

VIDEO: Her kan du se interviewet med Lillian Bondo, formand i Jordemoderforeningen, og modstander af babylugerne. Interviewet er fra oktober 2017, hvor debatten om babylugerne var oppe.​​​​

Luk video