Ny mindelund ved psykiatrisk hospital: Nu er planen klar

Projektet til den mindelund som skal anlægges, når den eksisterende kirkegård ved Psykiatrisk Hospital i Risskov sløjfes, ligger nu klar.

Den gamle gravplads ved psykiatrisk hospital i Risskov skal nedlægges.

Mindelunden – det såkaldte lapidarium - vil blive placeret i parken ned mod Rolighedsvej, hvor der i dag ligger tennisbaner. Her vil de jordiske rester fra den gamle gravplads blive genbegravet og stedet vil blive udsmykket med 235 gravsten af cement og marmor fra den gamle kirkegård, der vurderes bevaringsværdige. 

Læs også Flere går til kamp for at redde psykiatriske gravsteder

På trods af omfattende modstand og protester, stod det i starten af sidste år klart, at der ikke var politisk flertal i Aarhus Byråd for at bevare den gamle kirkegård, der i 1857 blev anlagt til brug for afdøde psykiatriske patienter. 

Jordiske rester flyttes efter nytår

Den nuværende gravplads ligger i et hjørne af hospitalsparken, hvor der skal opføres godt 1.200 nye boliger, når det nuværende psykiatriske hospital flytter til Skejby i løbet af 2019.

Gravsten og jordiske rester bliver behandlet med den største respekt.

Gert Pilgaard Christensen, direktør for psykiatri og Social, Region Midt

Men selvom der altså er mere end et år til, at selve hospitalsfunktionen flyttes, så begynder man allerede i starten af det nye år at flytte de jordiske rester efter de 2.148 psykiatriske patienter, der er blevet begravet på pladsen i perioden fra anlæggelsen og frem til 1962.

Indrettet til eftertænksomhed

Ifølge projektforslaget, vil mindelunden bliver anlagt som en lysning i parkens hasselkrat og blive plantet til med en bund af trædebregner og mosser, som ifølge Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland ’med deres særprægede blomstring vil være med til at forstærke stedets karakter’.

Læs også Biskop: Kirkegård skal bevares

-Ud over at mindelunden fastholder gravpladsen i de originale omgivelser, bliver det et smukt sted, som er indrettet til eftertænksomhed, siger Gert Pilgaard Christensen i en pressemeddelelse.

Han siger desuden, at det er vigtigt, at anlæggelsen af mindelunden sker med nænsomhed og den største respekt for de afdøde.

En værdig løsning

På trods af at mindelunden først skal anlægges i andet halvår af 2018, vil gravstenene fra den nedlagte kirkegård allerede ved årsskiftet blive fjernet og lagt i depot. 
De jordiske rester efter de afdøde vil blive anbragt i jorden i mindelunden. En procedure som, ifølge direktøren, er vendt med Århus Stift, som vurderer løsningen som værende ’værdig’.

Læs også Sundhedsminister: Vi skal sikre værdighed i døden

Ud over gravsten og beplantning, vil mindelunden desuden blive udsmykket med tre hævede betonplinte der, ifølge planen, skal indbyde gæster i parken til at tage ophold og nyde det nye område, der også vil byde på udsigt over Aarhus Bugt. 

Projektforslaget er udarbejdet af tegnestuen SLA, som står bag flere kultur- og bylandskaber i hele Norden.