Ny busrute starter på søndag: Skal mindske forsinkelser

Bus 100 mellem Hornslet, Aarhus og Odder skal fra på søndag køre en ny rute i et forsøg på at undgå forsinkelser ned ad Kystvejen.

Bus nummer 100 fra Aarhus til Odder skifter rute ned gennem Aarhus Midtby, så den slår vejen forbi busgaden.

De fleste kender følelsen af irritation, hvis bussen ikke når frem til tiden. Det er noget, som let kan ske med tæt trafik og køer.

Læs også Pink-koncert, Smukfest og vejarbejde kan give kødannelse på E45

En problematik, som man ofte har oplevet på rute 100 mellem Aarhus og Odder. Men det skal der nu gøres noget ved.

Vi har en meget ustabil køretid ned forbi kystvejen i Aarhus. Det gør, at vi har meget vanskeligt ved at lave en køreplan, som vi kan overholde.

Ole Sørensen, planchef, Midttrafik

Fra på søndag d. 11. august skal bus nummer 100 køre en anden vej, end den plejer. Den skal ind igennem Busgaden i Aarhus.

- Det er et ønske fra Midttrafik, der har bedt os om at tage stilling til, hvorvidt de kan komme gennem Busgaden. De mister meget tid på Kystvejen, hvor de hænger fast i trafikken, forklarer Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos Midttrafik har de konstateret, at ruten har svært ved at udligne de forsinkelser, som sker på Kystvejen i Aarhus.

Det er her gennem busgaden, at bussen fra på søndag skal til at køre i håb om, at der vil være færre forsinkelser grundet trafik på kystvejen.  Foto: Google Maps

- Vi har en meget ustabil køretid ned forbi Kystvejen i Aarhus. Det gør, at vi har meget vanskeligt ved at lave en køreplan, som vi kan overholde, fordi køretiden svinger så voldsomt hen over dagen, fortæller Ole Sørensen, planchef hos Midttrafik. 

Aarhus Kommune har indvilliget i at imødekomme ønsket om en anden busrute, så de kan vurdere, om den anden rute fungerer bedre.

Indtil videre er der tale om en forsøgsperiode, da der på papiret kan være visse vanskeligheder.

- De gule busser har en placeringsform, hvor man kan tilgå bussen af alle døre, og i de blå busser skal man ind ad én dør. Det kan give årsag til, at de blå busser kan tage længere tid, før de kan køre videre, siger Bünyamin Simsek.

Ændrede forhold i de blå busser

Netop dette er noget, som ruten gennem Busgaden skal tjekkes for i prøveperioden. Så der ikke skabes kø for de gule busser igennem gaden.

- Kan trafikken, der skal udenom bussen, komme udenom eller skal den vente bagved. Har det nogle konsekvenser for de gule busser. Det er nogle af de erfaringer, vi skal gøre os, udtaler Bünyamin Simsek.

Det er nogle forbehold, som de allerede har taget højde for hos Midttrafik. 

- I det hele taget, så er rute 100 hårdt presset, fordi den også kører som bybus hen ad Grenåvej. Vi laver det om, så rute 100 bliver med ind- og udstigning ad alle døre. Så det giver en hurtigere ekspedition ved stoppestederne, siger Ole Sørensen. 

Kystvejen i Aarhus er ofte meget trafikeret, og derfor har rute 100 ofte oplevet at blive forsinket på denne strækning. 

Bus 100 får stoppesteder ved Park Allé samt ved Klostertorvet. Ved sidstnævnte stoppested vil der være billetautomater at finde for at undgå, at der skabes kø oppe hos chaufføren i den blå bus, som ikke har installeret automater midt i bussen.

- Kontante billetter skal fortsat købes ved chaufføren. Så vi har opstillet billetautomater på Klostertovet, fordi chaufføren har fået påbud mod at sælge billetter ved Busgaden, fordi det kan give kø for bagfrakommende busser i Busgaden, siger Ole Sørensen.

Busgaden er et område, hvor der ikke er mulighed for overhaling mellem busserne. Derfor er det særligt vigtigt, at der ikke skabes unødig kø i gaden. 

Har det nogle konsekvenser for de gule busser. Det er nogle af de erfaringer, vi skal gøre os.

Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus

Som udgangspunkt er der tale om en prøveperiode på et år. 

Læs også Insekter fundet på sygehus: Aflyser alle operationer

- Det skal evalueres løbende, hvorefter vi skal træffe en beslutning. Vi håber, at det bliver permanent af hensyn til kunderne, siger Ole Sørensen.