Ny aftale i Aarhus: Børn skal senere i børnehave og får flere pædagoger tidligere

Et flertal i Aarhus Byråd er blevet enige om at udskyde børnehavestarten i Aarhus Kommune og indføre minimumsnormeringer tidligere end planlagt.

Som det er i dag, begynder børn i Aarhus Kommune i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder.

Men fremover kan børnene vente, til de er tre år.

Det har et flertal i Aarhus Kommunes byråd aftalt i nat under kommunens budgetforhandlinger.

- Den ekstra måned kan have betydning for barnets læring og udvikling i forhold til sprog, legerelationer, robusthed, grad af selvhjulpenhed og renlighed (...)Det kan frigive mere tid hos personalet til den pædagogiske opgave med alle børn, skrives der blandt andet i aftaleteksten til budgetforliget.

Ved at lade børnene vente med at begynde i børnehave, har de også en måned ekstra med vuggestuenormeringer, som er bedre end børnehavenormeringer. 

Minimumsnormeringer tidligere

Politikerne i Aarhus har dog også aftalt at indføre minimumsnormeringer tidligere end de var blevet pålagt fra regeringen - det vil sige i 2024 i stedet for 2025. 

Fakta om minimumsnormeringer:

Beslutningen om at fremrykker minimumsnormeringerne i Aarhus glæder flere partier.

quote Kampen for minimumsnormeringer har været lang og hård.

Thomas Medom, Rådmand, Børn og Unge, Aarhus Kommune, SF

- Endelig er der lydhørhed for at børnene skal have bedre vilkår i deres dagligdag, og at der skal være flere voksne omkring dem. Sådan! udtaler Lone Norlander Smith fra Enhedslisten i en pressemeddelelse.

- Der er ingen tvivl om, at minimumsnormeringerne er et af de vigtigste, radikale aftryk på denne aftale. At vi nu i Aarhus vil kunne sende vores børn i institution med visheden om, at der kommer flere voksne til at trøste, grine og give omsorg og glæde, varmer langt ind i hjertet, lyder det fra De Radikales, Eva Borchorst Mejnertz (B).

Vil kunne mærkes

Rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom, er enig med de to andre og mener, at ændringerne vil gøre en forskel for børnefamilierne.

- Kampen for minimumsnormeringer har været lang og hård, og med de 71 millioner kroner ekstra, vi nu tilfører vuggestuer og børnehaver, vil det komme endnu flere børnefamilier til gavn, siger rådmand Thomas Medom (SF) i en pressemeddelelse.

- Sammen med et nationalt løft til minimumsnormeringer og vores beslutning om at rykke børnehavestarten til barnet er tre år vil det kunne mærkes i hverdagen, tilføjer Medom.

Baggrunden for, at det er muligt at indføre minimumsnormeringer tidligere og udskyde børnehavestarten er blandet andet, at et flertal af politikerne i Aarhus Kommune har valgt at hæve skatten.

Beslutningen om at hæve skatten fik Venstre til at forlade forhandlingerne, og derfor er de som det eneste parti ikke med i aftalen, som kan læses her.