Nu vanker der bøder i cykelgaderne

Jagten på ulovligt parkerede biler starter på mandag

Fra mandag d. 2. oktober bliver der delt parkeringsbøder ud til ulovligt parkerede biler i Aarhus’ cykelgader. Formålet er at øge fremkommeligheden og sikkerheden for byens cyklister.

Aarhus’ ring af cykelgader blev officielt indviet i foråret, da 11 centrale gader blev lavet om til cykelgader, hvor cylisterne har særlig fortrinsret. Det har givet cyklisterne en række fordele i gaderne. Blandt andet begrænses bilisternes parkering til afmærkede båse.

Læs også Nye cykelgader: Bilisterne må ikke overhale

Aarhus Kommune har indtil nu afventet en samlet godkendelse af hele cykelringen fra vejmyndighed og politi, så parkeringskontrollen er ens uanset hvilken strækning af p-ringen, der parkeres på. 
Nu er godkendelsen på plads, og det betyder, at kommunens p-kontrol er i stand til at håndhæve alle ændringerne.

Parkering uden for afmærkede båse er ulovligt og medfører en afgift på 510 kroner. Skiltningen vil også snart være på plads, så der ifølge Aarhus Kommune ikke er noget at tage fejl af. 

Læs også Aarhus Kommune spørger: Hvordan skal din cykelby se ud?

Slipper med en advarsel første gang

I løbet af uge 40 vil der komme informationstavler op i cykelgaderne i Aarhus. For at gøre opmærksom på de ændrede forhold vil parkeringsvagterne - eller cityassistenterne, som de kommunale p-vagter kaldes i Aarhus - i de første 14 dage, første gang en bilist parkerer ulovligt, sætte en gul bon i forruden med en advarsel om de ændrede forhold. Gør bilisten det igen, falder hammeren, og det medfører en parkeringsbøde.

Trafikreglerne i en cykelgade

I en cykelgade er kørsel tilladt, men må kun ske med en hastighed svarende til cyklisternes hastighed (normalt under 30 km/t).

Kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden og må ikke unødigt hindre de øvrige kørende i at komme frem.

Parkering i en cykelgade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.