Nu begynder arbejdet i nogle af Aarhus' mest trafikerede kryds

Fredag aften begynder arbejdet med at lægge skinner på Randersvej ved Stjernepladsen, og der bliver arbejdet døgnet rundt

Aarhus Letbane skal køre i Aarhus og omegn i 2017, og I morgen, fredag, går anlægsarbejdet ind i en ny fase, når der lægges skinner i nogle af byens største vejkryds på strækningen fra Nørregade til Paludan-Müllers Vej.

Den første etape udføres på Randersvej ved Stjernepladsen, og herefter skal der lægges skinner i de øvrige vejkryds på Nørregade, Randersvej, Nehrus Allé og Olof Palmes Allé.

Arbejdet i vejkrydsene forventes at blive afsluttet efter sommerferien.

- For at genere trafikken mindst muligt vil meget af letbanens arbejde i de store vejkryds blive udført om natten og i weekenderne. Samtidig er arbejdet planlagt, så der lægges skinner i flere vejkryds i løbet af sommerferien, hvor der er mindre trafik end resten af året, siger Trine Buus Karlsen, anlægschef i Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Få en rundtur på letbanens kontrolcenter

Aarhus Kommune har givet dispensation til, at der må arbejdes døgnet rundt i vejkrydsene.

- Med dispensationen sørger vi for, at arbejdet kan afsluttes hurtigst muligt til gavn for både naboer og trafikanter. Det kan sammenlignes med at rive et plaster af i en fart for at gøre smerten så kortvarig som muligt, forklarer Trine Buus Karlsen.

Der skal lægges dobbeltspor til letbanen i alle kryds, og letbaneskinnerne skal støbes ned i beton for at komme i niveau med vejen, så biler og cyklister ikke kommer i klemme, når de skal krydse sporene, og arbejdet udføres på samme måde i alle vejkryds. Det vil sige, at først sikres vejkrydset med skilte og afspærringer, og derefter bliver der gravet ud til et fundament af beton. Efterfølgende lægges der skinner, som faststøbes i endnu et lag beton, før krydset bliver asfalteret.

Letbanen giver nu trafikale udfordringer

- Mens vi hidtil har kunnet arbejde i det afspærrede letbanespor midt på vejen, bevæger vi os nu ud i krydsene. Det kan ikke undgå at genere trafikanter og naboer. Den gode nyhed er, at vi i forhold til arbejdets kompleksitet bevæger os hurtigt gennem krydsene og dermed forbi naboerne, siger Jørgen Hansen, anlægschef for Aarhus Letbane.

Det betyder det for trafikanter nær Stjernepladsen:

Anlægsarbejdet betyder, at trafikken omkring Stjernepladsen skal køre efter princippet "højre ind, højre ud". Det vil fortsat være muligt at komme til butikkerne på Stjernepladsen, men fra Langelandsgade, Funch Thomsens Gade og Randersvej vil der ikke være mulighed for at dreje til venstre for at krydse Stjernepladsen.

Når skinnerne er blevet lagt i alle vejkryds, skal der etableres master til kørestrømmen, og det vil ske til efteråret.

Letbanen åbner efter planen i maj 2017.

Krydset ved Stjernepladsen:

I disse vejkryds lægges skinner frem til efteråret 2016: