Nina Smith ny pro-rektor

Professor i nationaløkonomi fra Handelshøjskolen, Nina Smith, bliver ny pro-rektor på Aarhus Universitet

En af landets førende professorer i nationaløkonomi Nina Smith fra Handelshøjskolen bliver ny pro-rektor på Aarhus Universitet.

En enig bestyrelse har i dag godkendt Nina Smith, der dermed får stillingen som pro-rektor for det akademiske område. Og der bliver nok at tage fat på for Nina Smith.

Universitetet fusionerede 1. januar i år med Handelshøjskolen i Århus, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Pædagogiske Universitet.

Det betyder, at universitet i dag har cirka 34.000 studerende og knap 10.000 medarbejdere.