Ni ud af ti bag sprøjteforbud

Et overvejende flertal af århusianerne mener, at kommunen skal have lov til at forbyde sprøjtemidler, viser ny undersøgelse.

Skulle politikerne på Christiansborg finde på igen at tillade kommunerne at indføre sprøjtestop i områder med særlige drikkevands­interesser har de befolkningen bag sig, skriver Århus Stiftstidende torsdag.

Flere end ni ud af ti århusianere ser gerne et forbud mod brug af sprøjtemidler i områder, hvor grundvandet er særligt udsat for forurening, genindført. Det fremgår af en digital spørgeundersøgelse, som Danva, Århus Vand og Natur og Miljø i Århus Kommune fik gennemført af COWI i juni 2008.

2393 århusianere blev spurgt. Blandt de 885 der svarede, var der bred støtte til et forbud både på landsbrugsarealer, i private haver og på kommunens arealer.

Århus Kommune har indført sprøjtestop i over 40 lokalkområder. Det har kommunen typisk gennemført gennem deklarationer på solgt jord eller gennem lokalplaner. Det er disse sprøjteforbud, By- og Landsskabsstyrelsen fremover har forbudt Århus og andre kommuner at indføre med henvisning til EU-regler.

Det har fået Danva, Det Økologiske Råd og politikere fra EL og SF til at protestere. Senest kræver Socialdemokraterne, at miljøminister Karen Ellemann (V) tager til Bruxelles og får testet EU's regler om sprøjtegift.