Ministerium får kritik for letbaneprojekt

Det er Transportministeriet, der får hårde ord med på vejen af Statsrevisorerne

Statsrevisorerne har afgivet beretning om Transport- og Bygningsministeriets deltagelse i anlægget af Aarhus Letbane.

I beretningen kalder Statsrevisorerne Transportministeriets deltagelse for utilfredsstillende.

Transportministeriet får kritik for kritik for ikke at have udvist professionalisme og aktivt lederskab, som man eller bør kunne forvente på baggrund af ministeriets erfaringer med anlægsprojekter og selskabsledelse.

Letbanearbejde forstyrrer nu lyskryds i Aarhus

Kritikpunkterne går blandt andet på, at Transportministeriet ikke vurderet om anlægsbudget og reserver var tilstrækkelige til at gennemføre projektet inden staten gik ind i projektet.

Det er også blevet kritiseret, at Transportministeriet i 2012 og 2013 ikke har givet folketinget en status på letbaneprojektet, der indeholdt oplysninger om, at det var usikkert, at budgettet kunne overholdes.