Millioner til medarbejdere

Penge uddelt forkert i 54 år

Der er nu millioner af kroner på vej til medarbejderne i Dansk Supermarked.

Pengene kommer fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond, som blev oprettet i 1957.

I begyndelsen var det meningen, at overskuddet fra fonden skulle tilfalde medarbejderne. Dette blev dog ændret i 1959, så overskuddet istedet skulle gå til mere almennyttige formål.

Nu har Civilstyrelsen så besluttet, at denne ændring af formålsbestemmelsen ikke var gyldig og pengene derfor stadig skal komme medarbejderne til gode. 

-  Vi ønsker, at enhver tvivl skal komme medarbejderne til gode. Det er deres arbejde og den værdi, de gennem årene har skabt, der har muliggjort uddelingerne til almennyttige formål. Derfor udvider vi uddelingerne til også at omfatte medarbejderne, så både det oprindelige formål og det ændrede efterleves, siger Henrik Kirketerp, siger fondsbestyrelsesmedlem og juridisk direktør i Dansk Supermarked Henrik Kirketerp i en pressemeddelelse.

Fondbestyrelsen arbejder nu på at få fastlagt det helt præcise beløb, men forventer, at det vil dreje sig omkring 30-40 millioner kroner.

Hvilke medarbejdere, der får glæde af pengene, vil blive offentliggjort på en hjemmeside, som fondsbestyrelsen opretter til formålet.