Mange hjemløse kommer fra veluddannede hjem

Antallet af unge hjemløse er steget markant siden 2009, og mange af dem kommer fra veluddannede hjem

Hvis man tror, at en hjemløs stort set altid kommer fra en socialt udsat familie, så tager man fejl.

Det viser forskning fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

SFI-forsker Lars Benjaminsen analyserede for et par år siden 193 unge herbergbrugere og deres forældres uddannelse, beskæftigelse, sygdom og misbrug. 

Læs også 22-årige Sandra er hjemløs: Har aldrig følelsen af at være hjemme

Konklusionen var, at kun lidt under halvdelen af unge hjemløse kommer fra udsatte familier. 

Over halvdelen af de unge hjemløse kommer fra familier, hvor mor, far eller begge har erhvervsfaglige eller kortere videregående uddannelser.

Derudover kommer 16 procent af de hjemløse mænd og 13 procent af de hjemløse kvinder fra hjem, hvor forældrene har lange eller mellemlange videregående uddannelser, og mange af dem er i beskæftigelse. 

Læs også V om uro på Klostertorv: Flyt fikserum og nedlæg busskure

I forbindelse med offentliggørelsen af forskningen sagde Lars Benjaminsen til SFIs hjemmeside:

Vi ser en del unge hjemløse, som kommer fra familier, der ikke passer på den traditionelle udsatprofil. Der er en gruppe unge, som ikke kommer fra en udsat familie og alligevel ender på en hjemløshedsinstitution.

Lars Benjaminsen, SFI-forsker

- Vi ser en del unge hjemløse, som kommer fra familier, der ikke passer på den traditionelle udsatprofil. Der er en gruppe unge, som ikke kommer fra en udsat familie og alligevel ender på en hjemløshedsinstitution. De udvikler selv psykisk sygdom eller misbrug, måske som selvmedicinering, hvilket bringer dem ud i marginalisering, sagde han.

Forskningen viser, at det er kendetegnende for unge hjemløse fra både udsatte familier og ikke-udsatte familier, at størstedelen har psykiske lidelser eller misbrug af alkohol, hash eller stoffer.

De unge hjemløse fra ikke-udsatte familier har ikke arvet psykisk sygdom eller misbrugsadfærd fra forældrene, men de udvikler det ofte selv. 

Læs også Hjemløse inviteres til fest i Randers: Skal vide vi ser dem

Antallet af hjemløse har været markant stigende de seneste år.

I 2015, hvor de nyeste tal stammer fra, blev der registreret 6.138 hjemløse i Danmark.

Det er 318 personer flere end ved en tilsvarende kortlægning i 2013, og det svarer til en stigning på fem procent.

Siden 2009, hvor tallet var på 4.998 personer, er der sket en stigning i antallet af hjemløse på 23 procent.

Antallet af hjemløse mellem 18 og 24 år er steget fra 633 i 2009 til 1.172 i 2015.

SFI oplyser, at man fredag i denne uge offentliggør de helt nye hjemløsetal, der stammer fra 2017.

SFI ønsker ikke på nuværende tidspunkt at sige noget om de aktuelle tal.