Landbruget erkender fejl i yderligere to rapporter om oksekød

Landbrug & Fødevarer erkender, at man i to tidligere tilfælde er gået for langt i samarbejde med universitet. Det ene tilfælde er fra Aarhus Universitet.

En intern undersøgelse i Landbrug & Fødevarer viser nu, at organisationen var med i planlægningen af formidlingen af resultaterne fra en AU-rapport. Foto: Kristoffer Juel Poulsen - Ritzau Scanpix

Landbrug & Fødevarer erkender, at organisationen i to forskningsrapporter om oksekød fra 2015 og 2016 har blandet sig for meget i, hvordan resultaterne skulle formidles.

Det viser en intern undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer. Den har belyst mere end 100 projekter de sidste fem år, hvor organisationen har samarbejdet med universiteter.

I begge tilfælde har vi begået fejl. I den ene har vi gået for langt i, hvordan resultaterne skal formidles, og i den anden har vi villet ændre en overskrift.

Anne Lawaetz Arhnung, Direktør, Landbrug & Fødevarer

Den interne undersøgelse er gennemført på bagkant af en rapport fra 2018 om oksekøds klimapåvirkning lavet med DTU og Aarhus Universitet, som har affødt hård kritik.

Information har afdækket, at Landbrug & Fødevarer har haft en fremtrædende rolle i arbejdet med rapporten. Lobbyorganisationen har skrevet afsnit i rapporten og påvirket en pressemeddelelse.

Læs også Aarhus Universitet kulegraver rapporter efter oksesag

Der kan ifølge organisations direktør, Anne Lawaetz Arhnung, i yderligere to tilfælde sættes spørgsmålstegn ved armslængdeprincippet.

Det gælder dels en rapport fra 2016 lavet i samarbejde med DTU, der skulle se på sammenhængen mellem indtag af kød og kræft.

Læs også Aarhus Universitet trækker omstridt oksekødsrapport tilbage

Forud for offentliggørelsen af rapporten fik en medarbejder hos Landbrug & Fødevarer tilsendt et udkast til en pressemeddelelse.

Den har overskriften, "Kød kan indeholde kræftfremkaldende stoffer". Medarbejderen svarede tilbage med et andet forslag til overskriften.

- Overskrift: Hvad siger I til "Kød alene giver ikke kræft", skriver medarbejderen i en mail.

Forslaget bliver afvist af forskeren. I den endelige pressemeddelelse er overskriften, "Stoffer i kød kan være kræftfremkaldende".

Rapporten om oksekød blev blandt andet blevet kritiseret for at sammenligne klimabelastningen for en hel pulje af produkter - øl, vin, slik, kaffe, te, sodavand og andre søde sager - med dansk produceret oksekød alene.

Det andet kritikpunkt er en rapport om oksekøds påvirkning af klimaet fra 2015.

Den er lavet med Aarhus Universitet. Rapporten er forløber til rapporten om oksekød fra 2018, som har igangsat undersøgelsen af de mere end 100 projekter.

Af et referat fra et statusmøde i 2014 fremgår det, at Landbrug & Fødevarer er med i planlægningen af formidlingen af resultaterne.

- Første overvejelser om kommunikationen er foretaget, men afventer egentlige resultater, førend den endelige kommunikationsindsats kan planlægges, står der i referatet fra mødet, der bliver afholdt hos Danish Crown i Horsens.

Læs også Minister kræver forklaring i sag om oksekødsrapport

Anne Lawaetz Arhnung erkender, at der i de to projekter er grund til kritik.

- I begge tilfælde har vi begået fejl. I den ene har vi gået for langt i, hvordan resultaterne skal formidles, og i den anden har vi villet ændre en overskrift.

- Det tilkommer ikke os som interesseorganisation, siger hun.

I de 100 projekter har Landbrug & Fødevarer blandt andet set på, om det har været tydeligt nok deklareret, hvilken rolle organisationen havde i projekterne.

Desuden om medarbejdere har blandet sig i forskningen og formidlingen af resultaterne.

Læs også Landbrugslobby tilbagebetaler penge for omstridt oksekødsrapport

Ifølge Anne Lawaetz Arhnung har Landbrug & Fødevarer ikke fundet tegn på, at medarbejdere har blandet sig i selve forskningen.

Landbrug & Fødevarer har for at undgå fremtidige sager ændret retningslinjerne for samarbejde med universiteter.

Det betyder blandt andet, at politiske medarbejdere ikke længere må arbejde med forskningsprojekter.

Samtidig er der lavet et kodeks for samarbejde med universiteter.