Landbrug og Fødevarer klager over sprøjteforbud i Beder

Landbrugsforeningen Landbrug og Fødevarer vil nu klage over det sprøjteforbud, som Aarhus Kommune har pålagt ni landmænd fra Beder.

Foto: Steffen Ortmann - Scanpix

November vedtog byrådet i Aarhus Kommune, at man ville pålægge et direkte forbud mod at bruge pesticider på ni landbrug i Beder. Men torsdag melder foreningen Landbrug og Fødevarer, at de vil bringe sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ifølge foreningen er sprøjteforbuddet ikke lovligt, da Miljøstyrelsen har godkendt de sprøjtemidler, som de pågældende landmænd bruger på deres marker.

- Aarhus Kommune har ikke løftet sin bevisbyrde for, at et forbud er nødvendigt for at sikre drikkevandsinteresserne i området ved Beder. Og det er grundlæggende krav for at kunne ekspropriere, at det er nødvendigt samt, at alle andre mindre indgribende løsninger har været overvejet og er afvist, forklarer Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse. 

Læs også Kommune tvinger landmænd til at droppe sprøjtemidler

Ifølge daværende rådmand for området er der fundet forurening fra godkendte sprøjtemidler i 33 forskellige drikkevandsboringer i kommunen.

- Vi finder godkendte sprøjtegifte i boringerne, og vi finder også godkendte sprøjtegifte over grænseværdierne i boringerne, og det handler om, at der mange steder i Aarhus er sådan, at grundvandsreservoirerne ikke er naturligt beskyttede af jordlagene, og derfor skal landmændene stoppe med at bruge sprøjtegifte, sagde Kristian Würtz (S), der er rådmand for Teknik og Miljø, den 15. november til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Landbrug om kommunens sprøjteforbud: "De er på tynd faglig is"

Men Aarhus Kommune kan ifølge Landbrug og Fødevare ikke bevise, hvor de fundne pesticider stammer fra. Foreningens jurist mener heller ikke, at Aarhus Kommune har regnet på, om forbuddet vil have miljømæssig forbedrende virkning.

- Når der ikke er fundet midler, der i dag anvendes i landbruget over grænseværdien, er det svært at se, at der en fare at afværge. Forbuddet vil hverken gøre fra eller til, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Når der er sendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet har opsættende virkning, og indtil afgørelse er på plads, kan landmændene passe deres marker som hidtil. 

I videoen herunder kan du møde landmand Anker Bøje, som er en af de landmænd, forbuddet vedrører. Indslaget er fra november.

01:43

Et flertal i Aarhus byråd har i dag på et møde vedtaget et forbud mod pesticider, der vil ramme en række landmænd i Beder.

Luk video