Lærer-kritik af læsetest

Folkeskolelærer fra Trige kritiserer ny læsetest af elever i 2. klasse. Ordene i testen er løsrevet fra en sammenhæng, mener hun.

Hvad betyder det at gå imod strømmen?

Det spørgsmål kan eleverne i 2. klasse blive stillet over for i en obligatorisk læsetest, som de alle skal gennemføre inden udgangen af april måned.

Men testen er ifølge lærerne en alt for stor og svær opgave at løse.

- Der er enkeltstående ord, som eleverne skal kunne fortælle, hvad betyder. Men for mig skal ordet være skrevet ind i en tekst for at være en faglig læsetest. Så kan man ud fra det finde ud af, hvad ordet betyder. Nu bliver resultatet i stedet bestemt af, om du kan nogle bestemte ord eller ej, siger lærer på Bakkegaardsskolen i Trige Hanne Jeppesen til P4 Østjylland.

Godtager ikke kritikken

Den kritik godtager Skolestyrelsen dog ikke. Det er Skolestyrelsen, der har ansvaret for testen, og den skal være svær.

- Alle elever skal udfordres, så denne test handler om, at lærerne kan få informationer til, hvor elevernes faglige niveau er, og hvordan de så kan tilrettelægge undervisningen efterfølgende, så den tager udgangspunkt i elevens faglige niveau, siger pædagogisk konsulent i Skolestyrelsen, Margit Holm Nielsen.

Hun er dog klar over, at eleverne skal vænne sig til den anderledes form for test.

- Det her er en ny måde at teste på. Det er noget andet, end de er vant til fra andre almindelige tests i folkeskolen. Den her test vil tage udgangspunkt i elevens faglige niveau og blive ved med at udfordre, siger Margit Holm Nielsen.

Senere på året offentliggøres landsresultatet af læsetesten. Her vil man kunne se, hvad det landsdækkende niveau for eleverne er og dermed også, om testen er for svær.

Kilde: P4 Østjylland