LA: Uvildig undersøgelse

Var fyring af lærer på Risskov Skole berettiget?

Siden bortvisning og efterfølgende fyring af en lærer på Risskov Skole har forældre, lærer og elever stået sammen for at støtte den fyrede lærer. De mener ikke, at fyringen er berettiget.

Læreren blev bortvist efter en episode tilbage i maj måned, hvor han ramte en elev fra ottende klasse med et slag. Efter episoden valgte læreren at melde sig selv til skolens ledelse, hvorefter han blev sendt hjem.

Der foreligger nu en redegørelse af forløbet, og den redegørelse får nu Liberal Alliance til at fremsætte forslag om en uvildig undersøgelse af sagen.

- Det er i alle implicerede parters interesse, at denne sag nu bliver fuldt ud belyst, således at der ikke hersker nogen tvivl hvorvidt tingene er foregået korrekt, siger byrådsmedlem Lars Boje Mathiesen, der også sidder i Børn og Unge-udvalget.

- Der er mange borgere, der står uforstående overfor den måde, kommunen har ageret på. En uvildig undersøgelse vil kunne medvirke til at imødekomme disse borgeres bekymring.

Lars Boje Mathiesen håber at få opbakning i Børn og Unge-udvalget til undersøgelsen.

- Det handler ikke om, at vi som politikere skal sagsbehandle, men jeg mener, vi som folkevalgte har en pligt til at lytte til borgerne og hjælpe til at skabe klarhed og forståelse, slutter han.