Kraftvarmeværk til en milliard kr.

Skal producere fjernvarme og el af biomasse

Foto: Google Maps

Aarhus Byråd har godkendt opførelsen af et helt nyt kraftvarmeværk i det nordlige Aarhus.

I modsætning til de normale kraftvarmeværker, skal det nye værk udelukkende fyre med biomasse.

Det vil ifølge kommunens beregninger koste en milliard kroner at bygge det store værk, som vil få en af Danmarks største kedler til biobrændsler.

Værket skal opføres ved forbrændingsanlægget i Lisbjerg og skal levere varme til en stor del af Aarhus' befolkning, fortæller rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S):

- Det bliver bæredygtigt og fremtidssikret. Anlægget vil levere en femtedel af vores fjernvarme, og det er samtidig designet, så det forventeligt kan leve op til fremtidige miljøkrav, så det genindvinder og drager nytte af ressourcer fra produktionen.

Biobrændsel som for eksempel halm skal komme fra leverandører tæt på værket.

Det nye kraftvarmeværk producerer både fjernvarme og el alt efter behov. Alt efter om der er stor eller lille efterspørgsel efter el, kan værket justere produktionen.

På trods af de store anlægsudgifter, forventer AffaldVarme ikke, at borgerne vil opleve prisstigninger.