Kørebane inddrages: 50 meter lang betonklods driller Letbanen

Arbejdet med Letbanen er stødt på uforudsete udfordringer i Nørreportkrydset, og det skyldes en nedgravet betonklods

Trafikanter vil fra den 9. maj til den 24. juni opleve forlængede rejsetider fra Nørreportkrydset og 100 meter hen til Mejlgade, og det skydes de nedgravede rester af en 50 meter lang betonklods.

Betonklodsen har tidligere været en del af afvandingssystemet, og meningen var at lade den blive liggende, men det er ikke muligt.

Det får den konsekvens, at den ene kørebane i nordgående retning bliver inddraget for at opretholde sikkerheden, mens betonklodsen bliver fjernet.

- Vi har bl.a. overvejet at inddrage cykelstien til kørebane i perioden, men det ville skabe store gener for de flere tusinde, som dagligt bl.a. cykler til og fra Navitas. Det kan desværre ikke undgås, at nordgående bilister vil opleve forlængede rejsetider, mens arbejdet står på, men vi sætter tempo på arbejdet, siger Trine Buus Karlsen, anlægschef i Center for Byens Anvendelse, i en pressemeddelelse.

Ministerium får kritik for letbaneprojekt

Mols-Liniens kunder bliver berørt

Signalanlæggende omkring Nørreportkrydset er i dag programmerede efter Mols-Liniens ankomster, så alle bilister fra færgerne kommer væk fra havnen uden nævneværdig forsinkelse. Den særlige færgeprogrammering vil fortsat fungere under arbejdet, men det vil give nogle ekstra minutters rejsetid for den enkelte bilist.

- Vi opfordrer alle trafikanter med slutdestination uden for området omkring krydset til at benytte alternative ruter i perioden. Det er et af de mest komplekse kryds i byen, som vi optimerer, og det vil uundgåeligt udfordre trafikken i perioder. Til gengæld kan trafikanter glæde sig til årsskiftet, hvor krydset er færdigombygget og optimeret til de nuværende trafikmængder, siger Trine Buus Karlsen.