Klager over affalds-anlæg

Placeres oven på drikkevands-område

Det kommende affaldsdepot skal placeres ved firmaet HCS A/S i den røde cirkel til venstre i billedet. Foto: Google Maps

Et anlæg til behandling af farligt affald skal placeres direkte oven på et område, hvorfra Aarhus henter 15 procent af drikkevandet.

Det mener Aarhus Kommune, der har givet tilladelse til, at firmaet HCS A/S kan opføre et større anlæg til affaldsbehandling af trykimprægneret træ og andet farligt bygge- og anlægsaffald. Anlægget skal ligge ved Trige nord for Aarhus.

Aarhus Vand, der leverer drikkevand til alle borgere, har med hjælp fra en advokat protesteret kraftigt mod anlægget.

- I vores øjne strider anlægget klart imod kommunens politikker og vandplaner og dermed beskyttelsen af særligt sårbare drikkevandsområder, siger geolog Bo Vægter fra Aarhus Vand til Århus Stiftstidende.

Ifølge Aarhus Kommune er der stillet en række miljøkrav til HCS A/S. Kommunen ser derfor ikke noget problem i, at det kommende anlæg placeres i et område, hvorfra der hentes drikkevand til byens borgere.