Kemikalie-ulykke på slagteri

Århus Slagtehus blev tirsdag ramt af en alvorlig arbejdsulykke, efter at en medarbejder blandede kemikalier.

10 personer blev i formiddag sendt på hospitalet efter et kemikalieuheld på Århus Slagtehus på Århus Havn.

En medarbejder kom til at blande to rengøringsmidler, der udviklede klorholdige ætsende dampe, oplyser politiet. En enkelt medarbejder fik alvorlige vejrtrækningsproblemer, mens de øvrige kom mindre til skade ved uheldet.

De involverede medarbejdere, der blev ramt af de ætsende stoffer, blev spulet af mandskab fra Århus Brandvæsen og var under lægetilsyn på uheldsstedet.