Kamp mod snyd giver millioner

Kommune til kamp mod sort arbejde

Kampen mod socialt bedrageri er en succes i Aarhus. Kommunen fik kradset 12,3 millioner kroner ind i 2011, hvilket er 4,5 millioner kroner mere end forventet.

Men resultatet er både positivt og negativt.

- Det er fint, at kontrolenheden er blevet så effektiv, som den er, men det er bekymrende, at så mange fortsat forsøger at snyde sig til penge fra den fælles kasse, siger social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune Hans Halvorsen (S).

Pengene stammer hovedsageligt fra sort arbejde. Ud af de 12,3 millioner kroner vurderes det, at seks millioner kroner stammer herfra.

Derudover bliver der snydt med fiktive adresser, uoplyste udlandsophold og misbrug af sygedagpenge.

Ingen landsdækkende tal
Der findes ikke landsdækkende tal for, hvor mange penge staten tjener på kampen mod socialt bedrageri.

Desuden må man formode, at det faktiske tal for, hvor mange der snyder, er langt højere.

Ifølge en rapport fra KMD Analyse begår danskerne hvert år bedrageri for mellem syv og 12 milliarder kroner. Det svarer til mellem tre og fem procent af de sociale ydelser, der udbetales totalt.

I 2010 lykkedes det kommunerne at standse socialt bedrageri for omkring 350 millioner kroner i alt. Det tal, formoder Kommunernes Landsforening (KL), er langt højere i 2011.

I dag står kommunerne for kontrollen med socialt bedrageri. Men fra efteråret 2012 overgår det til Udbetaling Danmark, der fra fem centre skal gøre livet surt for sociale bedragere.

KL har dog rejst kritik af denne løsningsmodel, da det frygtes, at det vil betyde mere bureaukrati. Det forventes, at forslaget bliver vedtaget i slutningen af marts.