Kaffegal: Aarhus Kommune har overhørt klager i årevis

I flere år har Aarhus Kommune valgt at lytte mere til Kaffegal end til de mange, der har klaget over problemer med arbejdsmiljøet

08:21

Tretten tidligere medarbejdere på Café Kaffegal stod søndag frem med hård kritik af stedet.

Allerede for fire år siden slog Favrskov Kommune alarm ved at sende en advarselsmail til Aarhus Kommune.

De fik så mange klager fra de psykisk sårbare borgere, som de sendte ned til den prisbelønnede socialøkonomiske virksomhed Café Kaffegal, at de valgte at afbryde samarbejdet.

Der må være en stor skraldespand med alle de her klager.

Mette Wuns Pedersen, tidligere ansat, Café Kaffegal

Men den mail fik ikke Aarhus Kommune til at gøre det samme.

Det gjorde kommunens egne bekymrende trivelsundersøgelser heller ikke.

Og opsigtsvækkende nok - ej heller de klagemails - som Aarhus Kommune har modtaget fra cirka en tredjedel af alle de skånejobbere, der har været sendt til Kaffegal.

07:57

Søndag stod tretten tidligere ansatte på Café Kaffegal frem i TV2 ØSTJYLLAND med hård kritik af stedets daglige leder, Brian Sørensen, og Aarhus Kommune. Se hele indslaget her.

Luk video

- Der må være en stor skraldespand med alle de her klager, siger Mette Wuns Pedersen, der er en af de 13 tidligere medarbejdere, der nu står frem og fortæller om massive problemer med arbejdsmiljøet på Café Kaffegal, som ellers skulle hjælpe psykisk sårbare med en tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Nogen må ikke tage de folk, der har klaget, alvorligt. Jeg klagede også, og jeg fik at vide, at jeg bare skulle sørge for at komme mig ovenpå mit stress, og så skulle de nok tage sig af resten. Men der sker jo ingenting, siger Sanne Kristensen, der også har arbejdet på Café Kaffegal.

Læs også Kaffegal: 13 tidligere ansatte anklager café for mobning

Blev mere syge end da de kom

Flere af borgerne, der har været i økonomisk støttede ansættelser på Café Kaffegal, oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at de har oplevet massive svigt, som de mener, har gjort dem mere syge, end de i forvejen var.

TV2 Østjylland har fået aktindsigt i alle klager, som Aarhus Kommune har modtaget.

Og det tegner et billede af, at der jævnligt kommer klager –  her en fra marts 2017, hvor virksomhedskonsulent på Jobcentret, Maria Overgaard, noterer:

”Borgeren ringer grædende ind til jobkonsulenten. Idet hun er frivillig på Café Kaffegal og planen er, at hun skal ansættes i et løntilskudsjob. Borgeren skal lave kontorarbejde og vedligeholde caféens hjemmeside. Brian Sørensen havde anvist hende en barstol at sidde på. Dette havde borgeren fået ondt i ryggen af. Da hun bad om en anden stol, var Brian Sørensen, ifølge borgeren, blevet meget vred på hende og hun havde ikke sovet om natten, og vil ikke tilbage til stedet. Da jeg ringede til arbejdsstedet, og fortalte, at borgen var blevet ked af det, så var reaktionen, at så var borgeren for sårbar til at arbejde på caféen.”

Læs også Sådan er reaktionerne på 13 medarbejderes kritik af Café Kaffegal

Kunne have grebet ind for fire år siden
Men det er langt fra kun borgere, der har forsøgt at råbe Aarhus Kommune op.

For fire år siden advarede en jobkonsulent fra Favrskov Kommune både rådmand Thomas Medom (SF) og Socialforvaltningen i Aarhus Kommune mod at samarbejde med virksomheden.

I mailen beskriver Favrskov Kommune, hvad deres borgere har fortalt om arbejdsforholdene til deres sagsbehandlere.

”Arbejdsgiver overfuser medarbejderne i kollegaers påhør. Det er et kæmpe kaos, og der er ikke struktur eller styr på tingene”, skriver en sagsbehandler på baggrund af samtaler med borger, mens en anden skriver:

”Borgerne har det ikke godt på arbejdspladsen. Hun fortæller, at alle er bange for Brian, og at der ikke åbenhed overfor svagheder. Brian kører psykisk på sine medarbejdere og ignorer dem, der ikke udfører deres arbejde tilfredsstillende.” 

03:11

Daglig leder af Café Kaffegal, Brian Sørensen, kan ikke genkende kritikken fra de tidligere medarbejdere. Han mener, at de tidligere ansatte har sat sig for at kompromittere ledelsen og Kaffegal. Se hele interviewet med Brian Sørensen her.

Luk video

Syv ud af 11 borgere stopper

De historier får Favrskov Kommune til at tilbyde alle deres borgere at stoppe på arbejdspladsen med øjeblikkelig virkning. 

Resultatet bliver, at syv ud af 11 borgere vælger at stoppe på grund af de dårlige arbejdsvilkår. 

- Det, vi hørte fra borgerne var, at der var et stort psykisk pres på dem, og for borgere, som er i fleksjob, kommer det jo fordi, der er en række særlige hensyn, der er nødvendige at tage. Man kan ikke arbejde som alle andre, og derfor er der nogle fysiske og psykiske skånebehov. Det, vi oplevede var, at virksomheden ikke var i stand til at tage hensyn til de skånebehov, som borgerne havde brug for, siger beskæftigelseschef i Favrskov Kommune, Anita Jensen. 

Læs også Ejer af Kaffegal: - Jeg genkender ikke kritikken

Aarhus Kommune undersøger sagen – men konsekvensen udebliver

Undersøgelsen fra Favrskov Kommune får Aarhus Kommune til at sætte gang i deres egen undersøgelse. 

17 borgere, der på daværende tidspunkt er ansat eller nyligt fratrådte, bliver interviewet om oplevelserne.

- Jeg blev selv ringet op i 2014 af en fra Aarhus Kommune, som spurgte ind til skånehensyn nede på Kaffegal. Jeg fortæller hende, at der ikke nogle skånehensyn nede på Kaffegal, og jeg fortæller, hvor dårlige folk bliver af at være nede på Kaffegal, og hun lover mig, at der kommer til ske noget, siger Maybritt Nielsen, der er tidligere medarbejder på Café Kaffegal.

Maybritt Nielsen er tidligere ansat på Café Kaffegal. Hun er en af de 13 medarbejdere, der søndag stod frem med kritik af caféen.

Undersøgelsen tegner et billede af større problemer med arbejdsmiljøet. I vurderingen skriver Aarhus Kommunes jobcenterchef Jes Holmgaard til beskæftigelseschef Vibeke Jensen: 

”Bekymringen er blevet yderligere forstærket, og jeg anser det for meget betænkeligt, at forvaltningen uændret fortsætter samarbejdet med virksomheden om økonomisk støttede ansættelser med de nu konkret fremsatte oplysninger om belastende arbejdsmiljømæssige forhold fra den langt overvejende del af de støttede ansatte.” 

Café Kaffegal ligger på Nørregade i Aarhus C, og der er ofte fyldt godt op ved bordene, for Kaffegal arbejder tæt sammen med Sweetdeal og andre portaler, hvor man kan få tilbud og rabatter på cafeens mad.

Kommunen indgår 'tættere samarbejde'

Men i stedet for at stoppe samarbejdet med Café Kaffegal, vælger Aarhus Kommune at fortsætte samarbejdet. Organisationen bag Kaffegal får overbevist kommunen om, at de har styr på problemerne, og samtidig advarer de om, at det vil få store konsekvenser for de ansatte, som de har, og som er glade.

Derfor vælger kommunen at indgå et såkaldt 'tættere samarbejde' med virksomheden.

Der er nogen, som er glade for at være på Kaffegal, og så er der nogen, som ikke kanholde ud at være der på grund af den tone, der er på stedet.

Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef, Aarhus Kommune

De udpeger en særlig socialrådgiver, der skal samarbejde med Kaffegal, og som skal følge op på ansættelserne.

- Der er det hensyn, at der er førtidspensionister, der rigtig gerne vil ud på arbejdsmarkedet igen. Det vil vi rigtig gerne tage hensyn til. Der er nogen, som er glade for at være på Kaffegal, og så er der nogen, som ikke kan holde ud at være der på grund af den tone, der er på stedet. Derfor valgte vi i forvaltningen at rykke tættere på, så vi kunne bidrage til, at dem, der var glade for at være på Kaffegal, kunne fortsætte i deres job, siger Vibeke Jensen, der beskæftigelseschef i Aarhus Kommune.

Tretten tidligere medarbejdere stod søndag frem med deres kritik af arbejdsmiljøet på Café Kaffegal.

Også massive problemer i 2016
I de efter følgende to år kommer der fortsat løbende klager. I 2016 bliver kommunen endnu en gang gjort opmærksom på problemerne, da en gruppe på 20 borgere henvender sig til kommunen. I et referat af mødet skriver kommunen:

”Klagegruppen oplever, at Brian Sørensen laver alliancer med nogle ansatte, og holder andre udenfor. Hvordan man i starten kan være ganske populær, for med tiden at blive frosset ud. Det opleves ligeledes, at Brian udnytter, at medarbejderne er psykiske sårbare og på ingen måde formår at tage hånd om de ansatte og de skånebehov, de behøver.”

- Her begynder der at tegne sig et endnu tydeligere billede, og dér bliver ledelsen kaldt ind, siger beskæftigelseschef i Aarhus Kommune, Vibeke Jensen i dag.

Læs også Christina har store mén af meningitis: - Der er sket meget på et år

Her går det godt

Mens borgerne endnu en gang fortæller om meget alvorlige oplevelser, vælger folkene bag Café Kaffegal at fremlægge deres egen trivselsundersøgelse, men det giver kommunen umiddelbart ikke meget for.

- Jeg tror, at det fra Kaffegals side var et forsøg på at sige, at det går godt. Men for mig var det et faresignal, fordi de var så positive overfor deres egen virksomhed, når der nu var klager, siger Vibeke Jensen.

Aarhus Kommune vælger nu at sætte hele samarbejdet på stand-by. De sender bud efter Arbejdstilsynet, og de indkalder Kaffegals ledelse til et nyt tilsynsmøde. Men det møde bliver aldrig afholdt, da caféens ledelse vælger ikke at møde op.

I stedet begynder Kaffegal at hive fat i politikere og andre, der kan hjælpe dem, og det får politikerne til at blande sig i slutningen af september 2016.

Kunde nr 1

I en mail til beskæftigelseschef Vibeke Jensen skriver daværende formand for beskæftigelsesudvalget Hans Halvorsen (S), at han vil have forvaltningen til give en orientering til udvalget, selv om han mener, at forvaltningen handler rigtigt.

”Jeg ved også, at Brian (Brian Sørensen, daglig leder, Café Kaffegal red.) er god til at få en række talsmænd på banen for hans butik. Jeg ved derfor ikke rigtig om sagen for nuværende er god at tage op på et udvalgsmøde, men modsat kan den meget hurtigt ”eksplodere”, så vi skal have den. Kan du ikke sammen med ”kunde nr. 1” give det en tanke”, skriver han.

 

Kommunen lukker sagen

Han afviser, at han har sendt mailen for at påvirke forvaltningens behandling.

Hvad der menes med 'Kunde nr 1', kan han i dag ikke huske. Det er ikke lykkedes TV2 ØSTJYLLAND at få nogen af mødets deltagere til at oplyse, hvad der blev forelagt eller hvorvidt, der blev afgivet gode råd til forvaltningen.

Ikke desto mindre vælger Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune få dage efter den mail og to besøg fra arbejdstilsynet, hvor der ikke konstateres de store problemer, at lukke sagen.

- Vi fandt ikke, at vi havde mere at stå på end at kontrollere og rykke tættere på, men også sikre, at dem, der er glade fortsat kan være dernede, forklarer beskæftigelseschef, Vibeke Jensen.

Efterfølgende har de sendt yderligere ti borgere derned.

Arbejdstilsynet skriver skriver i dag i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at de ganske rigtigt har været på tilsyn: 

"Man kan konkludere, at Arbejdstilsynet på sit tilsynsbesøg ikke har konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Det betyder ikke, at man kan udelukke, at der kan være problemer på virksomheden, idet der altid er tale om et øjebliksbillede, når vi er på tilsyn på virksomheden."

Læs også Frivillige fikser folks ødelagte ting og sager helt gratis

Klagerne er føler sig kørt over igen
Gruppen af klagere skriver endnu en gang til kommunen.

”Vi beder indtrængende Aarhus Kommune om at lytte til de informationer og oplysninger, som tidligere medarbejdere kommer med. I 2014 var der også klager. Ligesom vi ved, at Favrskov Kommune har afbrudt alt samarbejde med Brian Sørensen på grund af de rystende forhold, som deres sagsbehandler var vidne til.”

De manglende reaktioner fra Aarhus Kommune får nu klagerne til at at vælge at stå frem med navn, og de sender også dokumentation for deres oplevelser til kommunen.

”Kommunen skal vide, det er med stort mod, at gruppen står frem. De ønsker at blive hørt, og at forholdene skal frem i offentlighedens lys. Alt for mange har taget skade af at arbejde under Brian Sørensen.”

Læs også Eksperter: Kommune burde have grebet ind over for Kaffegal

Kommunen afviser møde med borgere

Gruppen beder om et møde med både rådmand, kommune og Kaffegal for at få talt ud om tingene, men det tilbud bliver afvist af kommunen. 

- Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Vi er mange, som har fortalt vores historie, men der er ikke nogen, som gør noget, siger Maybritt Nielsen, tidligere Kaffegal-ansat.

Den seneste klage, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, landede hos Aarhus Kommune i marts 2017.

”Jeg har fortalt på sidste møde, at jeg har stress. Det er blevet meget værre, og jeg kan ikke længere ignorere de fysiske symptomer, fordi de hæmmer mig. Jeg har voldsom hjertebanken, følelsen af høj puls og åndedrætsbesvær”, lyder det i den seneste klage til Aarhus Kommune fra 7. december 2017.

Der er i dag 15 antal skånejobbere på Café Kaffegal. Leder og direktør Brian Sørensen oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at alle de ansatte er tilfredse.  

Øverst kan du se hele indslaget om de mange klager, der er kommet over Café Kaffegal.