Institutioner vender tomlen ned for kostordning

En rundspørge foretaget af Forældrenævnet i Århus viser, at et flertal af institutionerne vil afskaffe den kommunale kostordning.

Forældrenævnet har spurgt ledere og pædagoger i 64 institutioner og institutionsafdelinger om deres holdning til kostordningen.

Hele 70 procent af de adspurgte anbefaler, at ordningen afskaffes. De angiver blandt andet dårlig kvalitet og høj pris som årsager.