Ingen støtte til foreninger på Grimhøjvej

Der udbetales ikke støtte efter Folkeoplysningsloven til foreninger på Grimhøjvej. Det oplyser rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad

Flere lokale byrådsmedlemmer i Aarhus er i dag ude og kræve en gennemgang af de kommunale tilskud til Grimhøjmoskéen. Men der er ifølge rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R), intet at komme efter på hans område.

- Der er ingen foreninger på Grimhøjvej i Aarhus, der modtager støtte efter Folkeoplysningsloven, lyder det svar som Sport- og Fritidsforvaltningen har givet til rådmanden.

Årsagen til, at flere politikere ville have kigget nærmere på eventuelle tilskud til moskéen, kommer i kølvandet på skjulte optagelser fra Grimhøjmoskéen. Her lyder det blandt andet fra prædiker Abu Bilal, at utugtige muslimer ifølge Koranens sharialov skal stenes eller piskes - ligesom muslimer, der forlader islam.

K: Vi skal mandsopdække Grimhøjmoskéen

Hører på ingen måde til i Danmark

Udtalelserne ryster rådmanden:

- Jeg er bestyrtet over de oplysninger, der er kommet frem i dokumentaren. Samtidig ryster det mig, at moskeen bruger sine ressourcer på aktiviteter, der strider så meget mod danske værdier. Det undrer og ærgrer mig, at Grimhøjmoskeen bruger ressourcer og kræfter på noget, der på ingen måde hører til i Danmark, i stedet for at fokusere på, hvordan de kan skabe bedre integration, siger Rabih Azad-Ahmad.

Om Grimhøjmoskéen får anden støtte eksempelvis gennem statslige fonde eller puljer er svære at afvise. Derudover kan det også tænkes, at der ydes støtte til moskéen, fordi der undervises i modersmål.