Hurtig indsats til hjertepatienter

Flere hjertepatienter overlever, når de hjælpes hurtigt

Hurtig behandling efter hjertestop er guld værd. Og hurtig behandling giver også en 10 procent lavere risiko for, at patienten skal indlægges igen.

Det viser forskning fra Aarhus Universitetshospital.

Ved behandling af patienter med blodprop i hjertet er det allerede veldokumenteret, at jo hurtigere behandlingen iværksættes, des lavere er dødeligheden.

Der har desuden været en formodning om, at tidligere behandling med akut ballonudvidelse også resulterer i bedre livskvalitet og mindre grad af hjertesvigt hos dem, der overlever.

Ventetid giver øget risiko
Ny dansk forskning baseret på data fra Vestdanmark gennem en 10-årig periode dokumenterer nu, at ventetiden, fra man kontakter en ambulance, til ballonudvidelse foretages, er forbundet med en øget risiko for senere at blive indlagt med hjertesvigt.

Resultaterne er offentliggjort i international litteratur forud for den internationale hjertedag på søndag.

Jo hurtigere man behandles, jo lavere er risikoen for, at man udvikler hjertesvigt. En times kortere ventetid på behandling med akut ballonudvidelse giver således 10 procent lavere risiko for genindlæggelse med hjertesvigt, oplyser Aarhus Universitetshospital.

I Danmark har telemedicinsk diagnostik i ambulancerne kombineret med visitering af patienter direkte til hjertecentre med henblik på ballonudvidelse allerede medført, at mange danske hjertepatienter nu behandles cirka én time tidligere.