Hundredvis af nye boliger på vej i Gellerup

Et nyt område med op mod 450 boliger er på vej i Gellerup. De aarhusianske politikere tager stilling til forslaget i næste uge

Karrékvarteret fremstår som bygget af individuelle huse med varierende højder i fire og fem etager. Illustrationen viser et eksempel på en mulig facadeudformning. Foto: Aarhus Kommune

Et helt nyt boligområde er på trapperne i Gellerup.

Det nye kvarter kommer ifølge det forslag, som de aarhusianske politikere skal kigge på, til at bestå af op mod 450 nye eje- og lejelejligheder.

Husene skal bygges på den tomme grund ud mod Åby Ringvej lige syd for Globus1.

Byggeriet skal efter planen indeholde 32.800 etagemeter, og det inddeles i to kvarterer med hver sin udformning og unikke identitet.

Læs også Beboere i Gellerup: Her er meget for turister

Kristian Würtz (S), rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, har store forventninger til området. 

- Projektet er endnu et bevis på de mange positive ting, der sker i området. Projektet kommer til at skabe endnu mere byliv i Gellerup, og der bliver plads til en flere aarhusianere, som kan nyde godt af de mange muligheder - i blandt andet den nye bypark og langs Karen Blixens Boulevard, siger han i en pressemeddelelse.

Husene i Skovkvarteret følger terrænet. Illustrationen viser et eksempel på en mulig facadeudformning. Foto: Aarhus Kommune

Boligområdet inddeles i henholdsvis Karrékvarteret og Skovkvarteret.

Karrékvarteret opføres med varierende facadeudtryk, så det fremstår som individuelle huse i fire og fem etager.

Det er planen, at Skovkvarterets huse opføres i to forskudte etager, der følger terrænet og ”trapper ned” mod syd. Det er også planen, at der skal etableres et stort grønt område med rekreative stiforbindelser og regnvandsbassiner.

Politikerne kigger på forslaget på mandag, når der er møde i magistraten.

Det er på den tomme grund ud mod Åby Ringvej, at det nye boligområde skal bygges. Foto: Google Maps / Aarhus Kommune