Højhus-planer sat på pause

Universitetet skal afklare fremtid og finansiering

Højhuset skal placeres på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade umiddelbart nord for det tidligere Aarhus Kommunehospital.

Aarhus Universitet har besluttet at tage en såkaldt "timeout" i de ambitiøse byggeplaner om et 80 meter højt højhus til 2 mia. kr. på hjørnet af Nordre Ringgade og Randersvej.

Ifølge prorektor Søren E Frandsen er der blandt andet brug for at få prisen på grunden og finansieringsmodellen for byggeriet på plads, men han efterlyser også en afklaring på universitetets mulighed for senere at oevrtage det tidligere Aarhus Kommunehospitals bygninger.

- Vi stopper op og trækker vejret i byggearbejdet", som vi kalder det, og bestyrelsen har den 29. februar tilkendegivet, at den er enig. Vi har vores del på plads, men vi har brug for at få afklaret en række mere formelle procedurer, som så stort et byggeri naturligvis har. Det samarbejder vi med Uddannelsesministeriet, Bygningsstyrelsen og Region Midtjylland om, forklarer Søren E. Frandsen i en pressemeddelelse.

- Selvom der p.t. er usikkerhed om universiteternes samlede økonomiske situation efter finanskrisen og udløbet af globaliseringsforliget, er der på den anden side ikke tvivl om Aarhus Universitets kvadratmeterudfordringer og vores ønske om at skabe de bedst mulige rammer for vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Men selvfølgelig spiller rammevilkårene for universiteternes fremtidige byggerier en rolle, og det er naturligvis ikke muligt at sætte så stort et byggeri i gang, når forudsætningerne ikke er på plads, siger han.

Højhuset er inspireret af tilsvarende byggerier i New York, Beijing, London og Bangkok. Det bliver 20 etager højt og skal i de nederste etager have åbne rum i et såkaldt square-område.

I huset vil der bl.a. være butikker, cafeer, biblioteker, idrætsfaciliteter og desuden to auditorier samt undervisningslokaler for studerende og forskere.