Hjem fra Aarhus

Vil oplyse indvandrere om mulighed for at rejse hjem

Med projektet "Hjem fra Aarhus" vil Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus nu oplyse flygtninge og familiesammenførte om mulighederne for økonomisk støtte, hvis de ønsker at vende tilbage til deres fædreland.

I første omgang målrettes informationen til borgere fra Tyrkiet, Vietnam og Iran samt til statsløse palæstinensere. Disse udlændingegrupper udgør knap 3.800 personer, oplyser Beskæftigelsesforvaltningen.

- Det handler ikke om, at vi bare vil få folk til at rejse. Det handler om at kvalificere beslutningsgrundlaget, så en eventuel repatriering bliver en succes, siger Hans Halvorsen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

- For nogle er repatriering det rigtige tilbud, for andre er det ikke. Nu skruer vi op for oplysningsindsatsen, så vi hjælper den enkelte til at træffe det rigtige valg, og vi supplerer informationen med konkrete tilbud i form af afklaringsforløb og efteruddannelse, skriver rådmanden i en pressemeddelelse.

To forskellige muligheder

Der findes to ydelser på området: repatrieringsydelse og reintegrationsbistand. Repatrieringsydelsen beløber sig til godt 117.000 kroner, hvoraf de 100.000 kroner først udbetales efter et års ophold i fædrelandet. Samtidig mister man retten til at fortryde sin repatriering.

Reintegrationsbistanden beløber sig til 2.500 kroner pr. måned i fem år eller 2.000 kroner pr. måned i livslang ydelse. Staten afholder alle kommunens udgifter til repatriering og reintegration.

"Hjem fra Aarhus" løber over fire år. Socialministeriet har foreløbig bevilget 1,6 millioner kroner til projektet.