Hårdere kurs mod bedragere

Kommune går til kamp mod såkaldte fædrehoteller

Det bliver sværere at være social boligbedrager i Aarhus Kommune.

Kursen strammes nu om de såkaldte 'fædrehoteller', der øjensynligt huser proforma-logerende, uden at de reelt bor der, og som dermed trækker sociale ydelser ud af kommunekassen, som de ikke er berettiget til.

- Vi har oplevet, at der været op til 18 fraskilte fædre tilmeldt én folkeregisteradresse i én etværelses lejlighed, mens boligen tydeligvis kun var beboet af én person, siger Marc Perera Christensen (K), rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Det er ikke småpenge, kommunekassen malkes for på den konto.

- Vi har regnet ud, at de sociale bedragere, vi har opdaget, i gennemsnit får 100.000 kroner i sociale ydelser om året. I Aarhus Kommune i år forventer vi, at det bliver til 11 millioner kroner alene på det her felt med proformaflytninger.

Det siger Finn Bruun Ravnsbæk, chef for Back Office hos Aarhus Borgerservice.

Fokus på tre ydelser
De tre sociale ydelser, der er særligt fokus på i disse sager, er fripladser til daginstitutioner, boligstøtte og familieydelse, som er højere, når man er enlig forælder.

Indtil nu har reglerne været sådan, at det kun har været nødvendigt for én enkelt person på en given adresse at udfylde en såkaldt logivært-erklæring og aflevere den til kommunen.

Fremover skal alle lejlighedens beboere, eller adressetilmeldte, udfylde erklæringen, hvis tilflytningen medfører, at der er mere end én per beboelsesrum.

- Jeg er derfor glad for, at vi nu har fundet en model, der hører til landets strammeste, og som skal være med til at sikre, at vi kommer denne uacceptable adfærd til livs, siger Marc Perera Christensen.

Samarbejde med boligforeninger
Den nye model, der skal bekæmpe 'fædrehotellerne', skal udføres i et samarbejde med boligforeningerne.

Retter Aarhus Kommune mistanke mod en adresse grundet antallet af logí-erklæringer, vil de kontakte den boligforening, der ejer den pågældende lejlighed, og få dem til at se efter, om der foregår noget ulovligt på adressen.

Ordningen, der er en del af initiativaftalen mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet, træder i kraft 1. januar 2012.