Han skal kæmpe mod lange køer

Kommuner ansætter en mobilitetschef

Aarhus er efterhånden kendt for sine lange bilkøer og generel trængsel i midtbyen og på indfaldsvejene.

Et stigende problem, som gang på gang bliver påpeget at både bilister, politikere og erhvervsliv.

Nu har Aarhus Kommune valgt at styrke indsatsen, når det kommer til infrastruktur. I dag kan kommunen præsentere en helt ny stilling som mobilitetschef. Det bliver Mads Holm-Petersen, som tidligere har arbejdet i Vejdirektoratet, der skal varetage opgaven.

Ifølge kommunen skal den nye chef stå for udvikling af infrastruktur og trafiktilbud samt regulering af trafikken, siger Bente Lykke Sørensen, som er chef for Center for Byudvikling og Mobilitet:

- Aarhus som vækstmotor forudsætter attraktive byområder, hvor internationale virksomheder, investeringer, arbejdskraft og studerende søger hen. Det betyder også nogle helt særlige udfordringer på mobilitetsområdet, herunder på den ene side fremkommelighed og god adgang til byen og på den anden side et stigende transportbehov.

Den nye mobilitetschef, Mads Holm-Petersen, ser frem til at forsøge at finde løsninger på byens trafikale udfordringer. Han er sikker på, at erfaringerne fra Vejdirektoratet kan gøre ham nytte:

- Mit primære fokus har altid været på interessenternes behov, og jeg ser meget frem til at skulle bidrage til den fremtidige udvikling af mobilitetsområdet i Aarhus, som jeg kender godt, og som er inde i så spændende en vækst og udvikling, siger han.