Halvdelen af sygeplejerskerne på nyreafdeling strejker

Den landsdækkende strejke blandt sygeplejersker kommer til at kræve hårde valg og prioriteringer.

Mandag blev en strejke med sygeplejersker fra hele landet en realitet.

To tredjedele af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd stemte nej til det mæglingsforslag, Forligsinstitutionen havde lagt på bordet.

Det betyder, at den varslede strejke træder i kraft natten til lørdag, hvor mere end 5.000 sygeplejersker træder ud af deres normale arbejde.

En af de afdelinger, der bliver ramt af strejken, er nyremedicinsk afdeling og dagafsnit på Aarhus Universitetshospital.

Her fortæller ledende overlæge Stinne Kvist, at strejken vil betyde, at nogle patienter vil få udskudt deres behandling. 

- Vi er nødt til at lukke nogle spor ned i ambulatorierne, så det bliver en kæmpe opgave for lægerne, som nu skal sidde og læse patientjournaler igennem for at finde ud af, hvilke patienter der skal udskydes.

- Og så bliver det en vurdering af, hvem vi bedst tror kan klare at blive udskudt, siger Stinne Kvist.

Ifølge Stinne Kvist er det cirka 50 procent af sygeplejerskerne på nyremedicinsk afdeling, der kommer til at strejke.

Ændringerne kan ifølge den ledende overlæge ikke undgå at ende i kompromisser på patienternes vegne.

- Vi kommer jo til at gå på kompromis med patienternes forløb, når vi udskyder behandlinger og kontroller, som vi havde prioriteret at udføre før, siger hun.

Tapningen af blodplasma i AUHs blodbank vil blive berørt under strejken.
Tapningen af blodplasma i AUHs blodbank vil blive berørt under strejken. Foto: Aarhus Universitetshospital

Også blodbanken bliver berørt

En anden afdeling, der bliver ramt af strejken, er Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital.

Ifølge ledende overlæge Bjarne Møller er der allerede lagt en plan for, hvilke aktiviteter der skal videreføres.

- Noget af det, strejken vil berøre, er tapningen af blodplasma, som anvendes til fremstilling af medicin, siger Bjarne Møller.

Ifølge overlægen vil det ikke få konsekvenser for patientbehandlingen på kort sigt, at man stopper tapningen af plasma, men på længere sigt kan man komme til at mangle den medicin, som fremstilles af plasma.

Men en række af afdelingens andre funktioner bliver ikke berørt af strejken.

- Vi er nødt til at fortsætte med at tappe blod til akutte transfusionsbehandlinger, og vi har en klinik, hvor vi blandt andet behandler kræftpatienter, og den bliver heller ikke inddraget, siger Bjarne Møller, ledende overlæge på Blodbank og Immunologi, AUH.