Hæder til forsker fra Århus

Medicineren Poul Nissen fra Aarhus Universitet får fornem pris fra Universitetet i Oslo.

Professor Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, har sammen med en norsk forsker modtaget Anders Jahres medicinske pris for yngre forskere.

Prisen er på 400.000 kr. Sammen med hovedprisen på 1.000.000 kr. bliver den blandt medicinere kaldet 'den lille nobelpris' og er en af de mest prestigefyldte priser inden for medicinsk forskning i de nordiske lande.

Anders Jahre-prisen er blevet uddelt af Universitetet i Oslo siden 1960.

Den 39-årige Poul Nissen har fået tildelt prisen for sit arbejde med 'klarlægning af vigtige celleproteiners struktur knyttet til proteinsyntese og membrantransport'.