Gymnasieelever i barakker

Seks århusianske gymnasieklasser skal efter sommerferien undervises i barakker i Egå.

Genrefoto.

Forholdene for seks nye århusianske 1. g-klasser bliver ikke de allerbedste - i hvert fald ikke i det første skoleår.

For at løse problemerne med pladsmangel på de århusianske gymnasier har Århus Amt besluttet, at de seks klasser skal undervises i såkaldte pavilloner i Egå nord for byen.

Pavillonerne skal placeres på det område, hvor byggeriet af det kommende Egå Gymnasium er i fuld gang. Bygningerne står færdig i sommeren 2006, og herefter bliver de seks gymnasieklasser flyttet væk fra pavillonerne og ind i det nye byggeri.

Beslutningen om at placere de seks klasser i midlertidige barakker blev allerede taget sidste år. På dagens amtrådsmøde skal politikerne udelukkende tage stilling til, hvilken type barakker, der skal lejes.