Gratis hjælp til unge

I et budgetforslag foreslår flere partier nu, at unge i Aarhus skal tilbydes gratis psykologhjælp

Aarhusianske unge skal have muligheden for at få gratis psykologhjælp, hvis de bliver ramt af psykisk sygdom.

Det er en del af SF's, Venstres, De Konservatives og Enhedslistens budgetforslag.

Gennem et åbent tilbud med et antal kommunalt ansatte psykologer skal aarhusianske unge, fra de går ud af folkeskolen, til de fylder 25 år have mulighed for at få hjælp uden brugerbetaling.

Tilbuddet skal sikre, at unge hurtigt får den hjælp de har brug for og ikke bremses af den høje brugerbetaling, der i dag findes på området. Dermed skal det bidrage til at psykiske sygdomme tages i opløbet, inden de betyder frafald fra uddannelse, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og misbrug, skriver partierne i deres forslag.

Forslaget skal derfor både bidrage til at forbedre de unges mentale helbred, men på længere sigt skal det også være med til at forbedre kommunens økonomi samt bidrage til målsætningen om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forslaget bliver præsenteret på byrådsmødet onsdag 20. maj.