Glæde i jobcentret: Pilotprojekt kan fortsætte

Aarhus Kommunes pilotprojekt, der har sendt langtidsledige borgere i vikariater, er ikke på kant med loven om 225-timers reglen, fastslår styrelse

07:38

Afdelingsleder i Jobcenter Aarhus, Helle Keblovszki, glæder sig over, at det ikke er imod reglerne, når jobcentret har sendt langtidsledige i vikariater.

I foråret 2017 indledte Jobcenter Aarhus et samarbejde med Natur og Vejservice, hvor jobcentret fik mulighed for at henvise langtidsledige borgere til vikariater, i forbindelse med en byrådsbeslutning om at afsætte flere penge til renholdelse af byen.

Det fik beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at rette kritik mod kommunen, som han mente var en job-finte og bevidst forsøgte at omgå reglerne, når det kommer til den såkaldte 225-timers regel.

Læs også Minister kritiserer Aarhus for småjobs til langtidsledige

Men nu har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgjort, at kommunens pilotprojekt ikke er i strid  med reglerne. 

Styrelsen modtog en redegørelse fra kommunen, der bekræftede "at alle ansættelses-, forvaltnings- og kommunalretlige regler er overholdt." 

- På den baggrund kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke kritisere, at de pågældende småjobs besættes som skitseret, lyder konklusionen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det vækker glæde på Jobcenter Aarhus.

- Jeg blev da glad. 'Fedt' tænkte jeg. Og vi er allerede i gang med at lave en aftale med Natur og Vejservice om rekruttering til næste år, hvor byrådet også har afsat penge til projektet.

- Og så håber vi, at vi kan få en lige så stor succes. Fordi det virker. Den her indsats virker, siger Helle Keblovszki, afdelingsleder i Jobcenter Aarhus og leder af indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30.

Hvad er 225-timers reglen?

"Når du har fået kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år inden for 3 år skal du dokumentere, at du har haft mindst 225 timers arbejde inden for de seneste 12 måneder.
Det betyder, at du skal have haft et almindeligt ustøttet arbejde i 225 timer inden for de seneste 12 måneder. Når du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år inden for de seneste 3 år, bliver du omfattet af 225 timers reglen.
Det gælder for både ægtepar og ugifte
225 timers arbejde på 12 måneder svarer til ca. 6 ugers fuldtidsarbejde
Hvis du ikke opfylder timekravet, betyder det, at hjælpen falder bort eller bliver nedsat."

Kilde: aarhus.dk

Også hos Kristian Würtz (S), der er rådmand for Social Forhold og Beskæftigelse, er der glæde over redegørelsens konklusion.

- Det er et forsøg, der har vist sig at være ganske fornuftigt. En del borgere har kunne bruge det som et springbræt. Så selvfølgelig er det også en model, der er interessant fremadrettet, siger rådmanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere end halvdelen har fået job

Jobcentret har hele tiden været sikker i sin sag, og derfor har man ikke skåret ned på rekrutteringen, til trods for kritikken fra beskæftigelsesministeren.

- Vi tænkte, at det var helt i orden at tilbyde vores borgere et vikariat og hjælpe Natur og Vejservice med at rekruttere. Det er jo en del af jobcentrets opgave at rekruttere, formidle og hjælpe arbejdsgiveren med at få de ledige.

Umiddelbart efter vikariaterne havde halvdelen af borgerne i pilotprojektet fundet et nyt vikariat eller tilmed et job.  

- Det viser sig så også, at når først de kommer i gang og får den her ekstra hånd, så er der faktisk et stort jobpotentiale blandt dem. For flere af dem er kommet videre i jobs.

- Så er der selvfølgelig også nogen, der desværre er kommet tilbage, fordi de ikke har fået noget job efter vikariatet. Men over halvdelen kom videre i et andet ordinært vikariat eller job, efter vi stoppede, fortæller Helle Keblovszki, der regner med, at yderligere 12 inden for den nærmeste fremtid er helt ude af jobcentrets system.

Borgerne synes faktisk, at de har fået en ny chance. Det er det jeg høre, fra dem jeg har talt med. De synes, det har været godt, og de har været rigtig glade for at deltage i det.

Helle Keblovszki, afdelingsleder i Jobcenter Aarhus.

Stor tilfredshed blandt borgerne

Dem det hele drejer sig om, de langtidsledige borger, har nydt godt af projektet, hvor de har været ude og opleve, hvordan det er at være på en rigtig arbejdsplads.

- Borgerne synes faktisk, at de har fået en ny chance. Det er det jeg høre, fra dem jeg har talt med. De synes, det har været godt, og de har været rigtig glade for at deltage i det. Og det, der har været vigtigt for dem, er, at de bliver ansat på ordinære vilkår og bliver behandlet som de øvrige ansatte ude i Natur og Vejservice. 

Læs også Aarhusianske Karl William tjente månedsløn på en halv time

Pilotprojektet er udelukkende i samarbejde med Natur og Vejservice, der er en offentlig service-leverandør, der udfører drifts- og anlægsopgaver. Men Helle Keblovszki håber, at det kan inspirere til samarbejde med andre virksomheder.

- Jeg synes, projektet giver anledning til, at man tænker, om man kan bruge modellen inden for andre områder og i samarbejde med andre virksomheder. Nu er det her sammen med Natur og Vejservice og det grønne område, men det kunne jo være, man kunne tænke det ind i andre brancher.

Minister tager redegørelse til efterretning

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen bad i 2017 om en redegørelse, der skulle afgøre, om Aarhus Kommune brød loven, da de indførte deres forsøg med at tilbyde småjobs til langtidsledige. Den redegørelse har nu slået fast, at det ikke var tilfældet, og det oplyser beskæftigelsesministeren, at han tager til efterretning.

- Vi har lavet 225-timerskravet for, at dem, der kan, skal arbejde ved siden af kontanthjælpen. Vi ved, at småjob kan være en vej ind på arbejdsmarkedet. Jeg bad om en redegørelse i sagen, fordi man fra artikler kunne få det indtryk, at ordningen i Aarhus var lavet for at omgå reglerne. Det går naturligvis ikke. Vi har nu fået redegørelsen, hvor det bl.a. fremgår, at jobbene efter aftale med 3F ikke bliver slået op. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering konkluderer desuden, at der er undtagelser for, hvornår man skal slå stillinger op. Det tager jeg til efterretning. Samtidig vil jeg understrege, at det er kommunens ansvar, at de gældende regler bliver overholdt, skriver Troels Lund Poulsen i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.