Gellerup tæt på pris

Projekt i bydelen er med i kapløb om hæder

Den 8. april kårer justitsministeren det bedste projekt til at forebygge kriminalitet på Den Kriminalpræventive Dag.

Her er projektet i Gellerup blandt de to nominerede.

Det andet nominerede projekt går ud på at begrænse antallet af husspektakler i Grønland med opfølgende besøg.

I Gellerup bliver der fortalt vandrehistorier om beboernes egne oplevelser, hvilket skal skabe et mere positivt og nuanceret billede af, hvordan det er at bo i området.

Det er baggrunden for projektet "Bag om blokken - vandrehistorier fra Gellerup."

Meningen med projektet er også at skabe inspiration for andre boligområder, der vil skabe tryghed og udrydde fordomme.

- Begge nominerede projekter er gode, fordi de retter sig mod vigtige og relevante udfordringer - vold i hjemmet og tryghed i boligområder. Indsatserne er gode eksempler på, at det kan være godt at tænke ud af boksen i forebyggelsen af kriminalitet, og at det er vigtigt at samarbejde på tværs af borgere, kommunale parter og politi, siger Linda Nielsen, der er formand for Det Kriminalpræventive Råd, i en pressemeddelelse.

Justitsminister Karen Hækkerup glæder sig over det kriminalpræventive arbejde.

- Regeringen har som et klart mål for retspolitikken at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden i samfundet. Det forudsætter en bredspektret indsats, hvor der på den ene side slås hårdt ned over for de kriminelle, der skaber uro og utryghed. Det gælder ikke mindst bandemiljøet. På den anden side skal der være fokus på det kriminalpræventive arbejde. Jeg er derfor glad for, at vi med Den Kriminalpræventive Dag kan sætte fokus på den lokale kriminalpræventive indsats, som udgør en af hjørnestenene i kriminalitetsforebyggelsen, siger Karen Hækkerup.