Gellerup-beboere roses

Det er afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, der roser forældre, frivillige og andre for deres indsats for at skabe ro.

Det er kun en uge siden, at bestyrelsen i boligområdet Gellerupparken sidst delte et brev rundt til beboerne.

Her var tonen alvorlig, for der var uroligheder i området, og der opfordret til, at alle skulle hjælpe til for at få styr på situationen i bydelen.

Den indsats har båret frugt, mener man i afdelingsbestyrelsen, og derfor er der ros i det brev, der fredag eftermiddag omdeles til husstandene i Gellerupparken.

- Der skal lyde en stor tak til alle beboere - ikke mindst ACFC, Brabrand BokseKlub og Unge4Unge samt alle andre frivillige, der har været på gaden om aftenerne. Tak for, at I har været med til at skabe tryghed for vores børn og alle vores beboere i Gellerupparken, lyder det i brevet.