Fusionsbanker i børsrutsjetur

Aarhus Lokalbank lider kurstab dagen derpå

Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank har fået noget af en rutsjetur på fondsbørsen i København, efter at de to banker onsdag proklamerede planerne om en kommende fusion. 

Allerede onsdag steg de to pressede bankers aktier henholdsvis 55 procent og 72 procent som en reaktion på planerne, og den tendens fortsatte torsdag fra morgenstunden. 

Ved 10-tiden var bankerne begge steget yderligere 15 procent, men det fik Danske Banks analytikere vendt om på. 

Analytikerne udsendte en kritisk analyse og satte kursmålet på den nye fusionsbank på fem kroner - meget langt under det nuværende niveau.

Det satte tydeligvis en skræk i livet på investorerne, som pludselig fik travlt med at sælge de to bankaktier, som lukkede i store fald.

Dykkede hele 30 procent
Vestjysk Bank faldt dog på dagen 25 procent til kurs 24,30 kroner, mens Aarhus Lokalbank dykkede hele 30 procent til 7,00 kroner.

Bankfusionen fik i øvrigt også et yderligere skridt i den rigtige retning, da forligskredsen bag finansiel stabilitet afholdt møde, hvor planerne blev drøftet.

- Vi har i dag givet politisk opbakning til at arbejde for, at bankernes fusions- og kapitalplan kan gennemføres.

- Det betyder også, at staten forventer at deltage i den planlagte aktieudvidelse, forudsat at betingelserne for fusions-og kapitalplanen i øvrigt opfyldes, siger erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF).

Omdanne til aktieselskab
Banken vil omdanne et statsligt indskud på 297 millioner kroner til aktiekapital. Alt efter den kurs, som en vurderingsmand vil lægge fast, kan staten få en stor ejerandel i den nye bank.

Sohn ønsker dog samtidig at understrege, at der vil være en risiko ved at investere i aktier, også i de tilfælde, hvor staten er medaktionær.

- Jeg noterer med tilfredshed, at bankerne også bidrager til planen ved at være med til at tegne supplerende kapital i det fusionerede institut, udtaler Sohn.