Frivillige skal betale 15.000 kr.

Kommune kræver penge til skiltning ved velgørenhedsløb

01:24

1 af 2

Hvor går grænsen for, hvad kommunen kan forlange af krav til et cykelløb arrangeret af frivillige?

Det spørgsmål vil Allan Søndergaard fra Sabro gerne have svar på.

Hver sommer de seneste fire år har han og en gruppe andre frivillige afholdt velgørenhedsløbet 'Giv 24 timer' til fordel for børnene på kirurgisk sengeafsnit på Aarhus Universitetshopsital. Et løb, som er indtil i år er foregået uden de store praktiske udfordringer.

Se også: Helt ude i skilteskoven

Aarhus Kommune har i år krævet, at der bliver opsat en række skilte rundt om Brabrand Sø i forbindelse med løbet. Det mener Allan Søndergaard ikke er rimeligt. Skiltene vil betyde en merudgift på 15.000 kroner.

Derfor har han i dag afholdt møde med byrådspolitikeren Knud Mathiesen (DF) for at fortælle om problemstillingen.

Knud Mathiesen forstår godt Allan Søndergaards frustration, da arrangementet har til formål at samle penge ind. Han mener, at der er en bagatelgrænse for, hvornår kommunen skal blande sig.

Derfor vil han nu tage kontakt til Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune for at få en forklaring:

- Det er fuldstændig urimeligt, siger Knud Mathiesen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Han fortsætter:

- Jeg må gøre det. Han må gøre det. Så skal embedsmændene ikke blande sig i det.

Regningen på de 15.000 kroner får Allan Søndergaard i år dækket med hjælp fra sponsorer, som har givet tilsagn om pengene.

Du kan se en video øverst i artiklen, hvor Allan Søndergaard og Knud Mathiesen diskuterer sagen om skiltning.

Videoen er filmet fotograf Palle Hansen.