Frivillige på banen i Gellerup

I dag bliver der stemt dørklokker i Gellerup og Toveshøj. Beboerne skal mobiliseres for at gøre området mere trygt og roligt.

Der bliver i dag og torsdag ringet på døren hos 2400 familier i Gellerup og Toveshøj, hvor frivillige vil uddele pjecer og diskutere ansvar.

Beboernes eget ansvar for et trygt og roligt nabolag.

I pjecen kan man blandt andet læse, at voksne bør gå foran som rollemodeller for børn, og at alle skal gribe ind, hvis de ser noget, der ikke er i orden.

-Vi vil gerne have folk til at snakke sammen. Snakke med naboen om, hvordan man gerne vil have, at børn og unge i Gellerup skal have det, siger Helle Hansen, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Brabrand Boligforening.