Frit skolevalg indskrænkes

Aarhus-forsker forbavset over udviklingen

Børn af resourcestærke forældre sættes i skole sammen (arkiv)

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil nu sætte ind med dels et fagligt løft af de svageste skoler, dels en revision af loven om frit skolevalg, skriver Kristeligt Dagblad.

- Jeg vil indkalde partierne bag folkeskoleforliget til drøftelser om, hvordan vi kan se på reglerne for frit skolevalg. Målet er, at kommunerne får nogle bedre redskaber til at sortere eleverne, så vi undgår en øget opdeling i folkeskolen, siger Christine Antorini.

Bag forslaget ligger erkendelsen af, at frit skolevalg kan være med til at forstærke den tendens, at veluddannede forældre flytter deres børn til skoler, hvor der går andre børn med veluddannede forældre, mens børn fra såkaldt uddannelsesfremmede hjem koncentreres på andre skoler.

Det er et stort problem, påpeger professor ved DPU Aarhus Universitet Charlotte Ringsmose.

- Jeg er blevet forbavset over, hvor stor forskel der i dag kan være på to danske skoler selv inden for samme kommune, siger hun.

- Når koncentrationen af ressourcesvage bliver for stor på en skole, opstår der andre normer og dyder, som gør det meget vanskeligt for skolen at hjælpe eleverne med at bryde den sociale arv og få en uddannelse, siger Charlotte Ringsmose.

Hun anbefaler en tidlig indsats allerede før skolen samt en af-ghettoisering af folkeskolen som midlerne til at undgå, at op mod en femtedel af hver årgang ikke får en uddannelse, og at de får meget svært ved at få et stabilt arbejdsliv og klare sig selv.