Forurening fra krydstogtskibe skal nu undersøges

Der kommer flere og flere krydstogtskibe til Aarhus Havn, men hvor meget luftforurener de egentlig? Det vil miljøministeren nu have kortlagt

I 2017 lagde 36 krydstogtskibe vejen forbi Aarhus. I 2018 ventes det tal at stige til 40.

Det skal nu kortlægges, hvor meget krydstogtskibene luftforurener under deres besøg i Danmark.

I Aarhus lægger flere og flere krydstogtskibe til. I 2010 var der fem af slagsen, mens der i år 2017 var 36. I København får man besøg af cirka 300 krydstogtskibe årligt.

Et krydstogtskib kræver dieselolie for at kunne sejle, og det sender kvælstofoxid og kulstofoxid op igennem de store skorstene. Grafik.

Derfor vil miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nu have undersøgt, hvor meget skibene egentlig forurener under deres besøg i de to byer.

Hvor slemt er det?

- Vi skal undersøge, hvad omfanget af forureningen er. Vi kan se det, vi kan smage det, og vi kan lugte det, men vi har brug for at måle det for at kvalificere, hvor stort problemet er. Og så skal vi tage fat i de andre Østersølande og sige til dem, at vi er nødt til at stå sammen her. For hvis det kun er i Danmark, at vi stiller strengere krav, så lægger skibene nok bare til i de andre lande, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Krydstogt til Aarhus

  • 2017: 36 skibe og samlet 90.000 passagerer
  • 2018: 40 skibe og samlet 100.000 passagerer
Kilde: Aarhus Havn

- Vi skal vide, hvad det er for en indsats, vi har brug for. Vi har alle sammen en fornemmelse af, at der kommer en masse sod ud ad de her skibe, men for at vide hvilke værktøjer vi skal bruge, skal vi også vide, hvad det er, vi skal ud at forhindre, siger ministeren.

Læs også Flere krydstogtskibe i Aarhus begejstrer - men besøgene kan være usunde

Her på TV2 ØSTJYLLAND har vi flere gange omtalt problematikken af krydstogtskibene, og Aarhus Kommune har tidligere afvist at ville undersøge forureningen. Her henviste man til en rapport fra Miljøstyrelsen, hvor der ikke blev konstateret en alarmerende koncentration af luftforurening, og at det ville være dyrt at foretage.

02:31

VIDEO: Her kan du høre Jakob Ellemann-Jensen fortælle mere om de nye initiativer.

Luk video

Men nu sker der så alligevel noget. Initiativet er en del af regeringens klima- og luftudspil, 'Sammen om en grønnere fremtid', og det skal altså kortlægge luftforureningen fra de kæmpestore skibe. Samtidig vil Miljø- og Fødevareministeriet tage initiativ til et nyt fireårigt internationalt samarbejde mellem myndigheder, havne, turistorganisationer mv. Det skal bl.a. kigge på, om man kan fremme grønnere krydstogtturisme i Østersøen og i de danske farvande og dermed mindre forurening fra krydstogtskibene.

De to initiativer mod forurening fra krydstogtskibe

- Igangsættelse af et internationalt samarbejde for at fremme grønnere krydstogtturisme i Østersøregionen i samarbejde med erhvervet, kommuner og turistorganisationer. Det nye internationale samarbejde skal især se på, hvilke fælles initiativer der kan tages fremadrettet i forhold til at fremme mere miljøvenlig
krydstogtturisme i vores region.

- Internationale krav betyder, at skibe, der sejler i Nord- og Østersøen skal nedsætte deres udledning af svovl. De fleste overholder reglerne, men der er nogle der snyder. Regeringen vil derfor fortsætte håndhævelse og kontrol af svovludledning fra skibsfart – også for at sikre lige og fair konkurrence blandt rederierne.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

Bundsgaard: Det er sund fornuft

I Aarhus glæder det borgmester Jacob Bundsgaard (S), at der bliver kigget nærmere på forureningen.

- Jeg synes, at det er fornuftigt at få det kortlagt på nationalplan og også gå efter at lave nogle internationale løsninger, som kan begrænse partikelforurening. Det er sund fornuft, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortsætter:

- De gange vi har målt det (luftforureningen, red.), har det ligget inden for grænseværdierne, og derfor har vi også en forventning om, at det stadig gør det. Men i takt med at der bliver flere og flere anløb, er det fornuftigt at være sikker på at, at vi ligger inden for de grænseværdier, der er for partikelforurening, siger borgmesteren.

01:52

VIDEO: Her kan du se interviewet med Jacob Bundsgaard.

Luk video

Både han og Jakob Ellemann-Jensen mener, det er vigtigt, at usikkerheden om forureningen fjernes med de her undersøgelser, så beboere ved havnene kan få vished.

- Det er vigtigt, for det handler om vores fælles sundhed, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Og Jacob Bundsgaard er enig.

Læs også Grøn organisation: Krydstogtskibe udleder farligt meget

- Jeg synes, det er vigtigt, at man har sikkerhed for, at den luft, man indånder, ikke indeholder ting, der kan gøre en syg eller give risiko for, at det går ud over helbredet. Derfor hilser jeg det her initiativ velkommen, siger han.

Helt konkret vil regeringen afsætte 12 millioner kroner over de næste fire år til at fortsætte overvågning af skibes svovlemissioner.

02:34

VIDEO: Skibes brændstof tjekkes for svovl: Det er farligt. Se video fra 6. september 2018 her.

Luk video