Forbudt og farligt: Letbanens skinner bliver brugt som genvej

Letbanen slår alarm. Alt for mange krydser banens skinner, selvom det kan være livsfarligt.

Det er ofte få hundrede meter, man sparer. Men det kan få fatale konsekvenser. 

Børnefamilier, barnevogne, cyklister og motionsløbere. Det er alle typer af borgere, der blæser på faren og reglerne for, hvor man må færdes ved Letbanens spor. Det får nu sikkerhedschef Peter Morell til at komme med en kraftig opsang. 

- Lad være med at krydse sporene ud over ved de anviste overgange. Det er farligt, og det er forbudt, siger han til Aarhus Letbanes hjemmeside. 

I byen deler letbanens tog spor med biler, busser, fodgængere og cyklister, men når togene kører ud af centrum, er det ulovligt at krydse skinnerne.

Nemt at komme frem lovligt 

Der er flere steder, hvor det er et stort problem. Særligt Hjortshøj og ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det er på trods af, at der er mulighed for at krydse sporene lovligt via bro, tunnel eller fodgængerfelt. 

– Det er forbundet med stor fare at krydse sporet, og da almindelige mennesker ikke har uddannelse i at færdes på sporet, kan det få alvorlige konsekvenser. Der er flere steder dårlig oversigt, så det er svært at se, om der kommer tog, og da Letbanen kommer kørende med en fart på op til 100 kilometer i timen, samtidig med at den er støjsvag, er det svært at komme hurtigt væk, siger Peter Morell. 

Stoppet ved Kankbøllevej i Hjortshøj er det sted, hvor Aarhus Letbane oplever de værste problemer med ulovlig færdsel over jernbaneskinnerne.

Blæser på skilte 

Her kan man i løbet af én time se tre-fire personer, der krydser sporet på trods af synlige skilte, der fortæller, at det er forbudt. 

Peter Morell, sikkerhedschef ved Aarhus Letbane 

Derudover har Aarhus Letbane konstateret, at mange passagerer bruger en privat mands mark for at skyde genvej til perronen med ødelagte afgrøder som konsekvens. 

Sparer 100 meter 

Ved Aarhus Universitetshospital er det særlig slemt på nordsiden, hvor man blot skal gå 100 meter for at komme sikkert frem til perronen. I stedet bruger mange passagerer et grøfteområde, hvor nogen endda har bygget en bro af træ for at kunne krydse grøften uden at få våde sko. 

Den er fjernet af Aarhus Letbane, da den er opført på privat grund og fordi, der er opstået deciderede stier igennem marken. 

Peter Morell fremhæver også Mørke og Nye Station mellem Lisbjerg og Lystrup som områder, hvor sporene bliver brugt som genvej. Her har personale fra Aarhus Letbane observeret passagerer, der er kravlet over et hegn for at spare sig for en omvej. 

- Det er enormt farligt, for det er altså 50 ton letbanetog, som kommer farende, og som ikke bare kan bremse hurtigt, siger Peter Morell til Aarhus Letbanes hjemmeside.